Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 27.8.2019 antamallaan päätöksellä nro 328/2019 tarkistanut hakijan ympäristöluvan voimassa olevien päätelmien osalta.

Hakija
Asko Saarinen

Asia
Eläinsuojan ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Marttila

Sijainti
Rahkionkulmantie 425, 32300 Mellilä

Päätös on nähtävillä valitusaikana 27.8. – 26.9.2019 Marttilan kunnanvirastossa (Härkätie 773). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 26.9.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat

Erityisasiantuntija Aino Pietarinen, puh. 0295 016 584
sähköpostiosoite: aino.pietarinen@avi.fi

Ympäristöylitarkastaja Tuula Räsänen, puh. 0295 016 429
sähköpostiosoite: tuula.p.rasanen@avi.fi

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf PAAKUU-YSL 23.8.2019 12:17 139 KB 12