Jarkko Kankare on laittanut vireille ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisen ilmoituksen koskien yhdistelmäsikalaa Marttilan kunnassa Prunkilan kylässä kiinteistöllä Kankare 480-415-7-0 osoitteessa Härkätie 214, Marttila. Ilmoitus koskee olemassa olevaa toimintaa. Eläinsuojassa tulee olemaan tilat 200 lihasialle, 2 karjulle, 30 emakolle porsaineen, 80 joutilaalle emakolle sekä 3 hevoselle ja yhdelle pikkuponille.

Ilmoituksen asiakirjat, jotka sisältävät selvityksen toiminnan todennäköisistä vaikutuksista ympäristöön, ovat kuulutusajan 14.1.-13.2.2020 nähtävillä Kosken Tl kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 5, Koski Tl ja Marttilan kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 773, Marttila.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden etua ja oikeutta lupa-asia saattaa koskea (asianosaisilla), on oikeus tehdä muistutuksia ilmoituksen johdosta. Mielipiteensä asiasta voi esittää myös muu kuin asianosainen, kuten asukasyhdistys, kansalaisjärjestö tai kunnan asukas.

Muistutukset ja mielipiteen ilmaisut on toimitettava kirjallisina tai sähköisesti 13.2.2020 mennessä osoitteeseen Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl tai ymparisto@koski.fi. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot.

Koskella Tl 9.1.2020

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf 20200109_Kuulutus ilmoitustaulut ja netti_Jarkko Kankare 14.1.2020 08:20 20 KB 5