Marttilan kunnanvaltuusto on hyväksynyt vesilaitoksen uuden taksan 13.12.2018 § 59 ja § 60.

Vesi- ja viemärilaitoksen käyttö-, perus- ja liittymismaksut sekä palvelumaksut 1.2.2019 alkaen

Käyttömaksu

 

 

Perusmaksu

 

 

 

Liittymismaksu

 

 

 

 

Muiden kuin pientalojen liittymismaksun y(L) = liittymismaksun yksikköhinta 4,58 €/k-m2 (alv 0 %). Kiinteistöpumppaamolla liittyvien liittymismaksuihin ei korotusta ennen 30.10.2019. Viemäriliittymismaksu kiinteistöpumppaamolla 7000 €. Liittymismaksut ovat kunnanvaltuuston päätöksen 30.6.2004 / 27 § mukaan siirto- ja palautuskelpoiset / arvonlisäverottomat.


 

Marttilan kunnanvaltuusto on hyväksynyt vesilaitoksen uudet sopimusehdot 13.12.2018 § 61

Uudet liittymis- ja käyttösopimusehdot tulevat voimaan 1.2.2019

Sopimusehdoilla tarkoitetaan ehtoja, joilla sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan sopimuksen sopimusehtoja, laitoksen kulloinkin voimassaolevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja laitoksen taksaa tai hinnastoa sekä palvelumaksuhinnastoa. Marttilan kunnanvaltuusto on hyväksynyt uudet sopimusehdot 13.12.2018 § 61.

Vanhojen sopimusehtojen korvaaminen uusilla on asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista, joten jos asiakas ei hyväksy uusia sopimusehtoja, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä vesihuoltolaitokseen.


 

Lisätietoa päätöksistä ja valitusosoitus Kunnanvaltuuston 13.12.2018 pöytäkirja

 

20.12.2018
Marttilan vesihuoltolaitos