Pohjavesien suojelusuunnitelma on laadittu yhteisprojektina Pöytyän, Auran, Koski Tl ja Marttilan kuntien pohjavesialueille. Lisäksi riskikartoitukset on päivitetty kuntien vedenhankinnassa oleville pohjavesialueille, jotka sijaitsevat pääosin muiden kuntien alueella. Suunnitelma on laadittu 8 pohjavesialueelle ja päivitetty 5 pohjavesialueelle.

Nyt kaikilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suojelusuunnitelma ehdotuksesta. Mielipiteen ilmaisut on toimitettava kirjallisina tai sähköisesti 20.4.2020 mennessä osoitteeseen Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl tai ymparisto(at)koski.fi. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot.

Linkki suunnitelmaan ja kuulutukseen: https://koski.fi/16656/