Marttilan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt 4.11.20202 § 43 Marttilan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutosehdotusta. Toiminta-alueen määrittäminen perustuu vesihuoltolain (9.2.2001/119) toisen luvun määräyksiin toiminta-alueista. Marttilan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue sisältää vesijohto- ja viemäriverkostojen toiminta-alueet.

Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti.

Marttilan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutosehdotus on yleisesti nähtävillä 13.11.2020 – 14.12.2020 Marttilan teknisessä toimistossa (Härkätie 773) ja kirjastossa (Härkätie 723) sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.marttila.fi

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus toiminta-alueista. Muistutus on toimitettava kirjallisena ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Marttilan kunta, tekninen lautakunta, Härkätie 773, 21490 Marttila tai sähköpostilla osoitteeseen kunta@marttila.fi.

Lisätiedot: tekninen johtaja Kirsi Halkola, p. 044 744 9510, etunimi.sukunimi@marttila.fi

 

Marttilassa 13.11.2020

Tekninen lautakunta

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf KUULUTUS Vesilaitoksen toiminta-alueen muutosehdotus 12.11.2020 13:11 179
pdf Tekn. ltk 4.11.2020 § 43 12.11.2020 13:11 200
pdf Marttila toiminta-alueen_muutosehdotuskartta 12.11.2020 13:11 201
pdf Marttilan kunnan vesilaitoksen toiminta-alue selostus 12.11.2020 13:11 179