Tekninen lautakunta on päättänyt 16.5.2024 § 26 päättänyt tulvariskien hallintaa koskevan lain (620/2010) ja asetuksen (659/2010) mukaisesta hulevesitulvariskien arvioinnista. Käytössä olevien tietojen ja arvioinnin perusteella Marttilan kunnan alueella ei ole merkittäviä hulevesitulvariskialueita.

Teknisen lautakunnan päätös on nähtävillä 20.5. – 20.6.2024 kunnanvirastossa (Härkätie 773) sekä kunnan www-sivuilla http://www.marttila.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/tekninen-lautakunta/. Kuntalaisilla ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollista esittää asiaa koskien mielipiteitä kirjallisesti 20.6.2024 mennessä. Mielipiteet toimitetaan osoitteella Marttilan tekninen lautakunta, Härkätie 773, 21490 Marttila tai kunta@marttila.fi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Kirsi Halkola, p. 044 744 9510, kirsi.halkola(a)marttila.fi.

Marttilassa 17.5.2024

Tekninen lautakunta

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf Hulevesitulvariskit kuulutus 2024 17.5.2024 12:46 17
pdf Tekninen lautakunta 16.5.2024 § 26 17.5.2024 12:36 16