21.12.2021 avautuvalla yritysten kustannustuen viidennellä hakukierroksella korvataan kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet koronapandemian torjuntaan liittyvistä, julkisen tahon asettamista rajoituksista.

Näin ollen tuki painottuu erityisesti mm. majoitus-, tapahtuma- ja matkailualalle, mutta suoraan tuen piirissä on yhteensä 41 toimialaluokkaa. Lisäksi tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti lukuisten muiden toimialojen yrityksille, jotka ovat kärsineet julkishallinnon asettamista rajoituksista. Tukea on mahdollista hakea 18.2.2022 saakka.

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/