KUNTAVAALIT 2021

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.-8.6.2021 ja ulkomailla 2.-5.6.2021. Vaaleissa valittavien valtuutettujen toimikausi alkaa 1.8.2021.

Vaalien aikataulu:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu) 23.4.2021
  • ehdokashakemusten jättäminen 4.5.2021
  • ehdokasasettelun vahvistaminen 14.5.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.-8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla 2.-5.6.2021
  • vaalipäivä 13.6.2021
  • tulosten vahvistaminen 16.6.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021

Vaalit Marttilan kunnassa

Kesäkuussa järjestettävissä kuntavaaleissa valitaan Marttilan kunnanvaltuustoon 1.8.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi seitsemäntoista (17) valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja.

Vaalipäivän äänestys

Kunta on vaaleja varten määrätty yhdeksi äänestysalueeksi. Vaalipäivän äänestyspaikkana on Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, 21490 Marttila. Vaalitoimitus suoritetaan 13.6.2021 klo 9.00 – 20.00. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

 Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 26.5.-8.6.2021. Marttilassa ennakkoäänestyspaikkana toimii Marttilan kirjasto, Härkätie 723, 21490 Marttila, jossa voi äänestää seuraavina aikoina:

keskiviikko  – perjantai 26. – 28.5.2021          klo 12.00 – 19.00
lauantai  – sunnuntai 29. – 30.5.2021             klo 11.00 – 14.00
maanantai  – perjantai 31.5. – 4.6.2021          klo 12.00 – 19.00
lauantai – sunnuntai 5. – 6.6.2021                   klo 11.00 – 14.00
maanantai 7.6. – tiistai 8.6.2021                      klo 12.00 – 19.00

Ennakkoäänestys laitoksissa suoritetaan ennakkoäänestyksen aikana erikseen ilmoitettavana aikana.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Hänen tulee ottaa mukaan äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Jos äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, hän voi äänestämistä varten hakea maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin lähimmältä poliisiasemalta.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestys järjestetään 26.5.-8.6.2021 välisenä aikana erikseen ilmoitettuna aikana. Tällöin hänen luokseen tulee keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Paikalla tulee äänestäjän lisäksi olla äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Kirjallinen ilmoitus tehdään vapaamuotoisesti tai kotiäänestyslomakkeella, jonka voi ladata alla olevasta linkistä tai noutaa kunnanvirastosta (Härkätie 773).

Lomake palautetaan osoitteeseen Marttilan keskusvaalilautakunta, Härkätie 773, 21490 Marttila.

Kotiäänestyslomake

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annettavassa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Hänen äänestämisestään on ilmoitettava samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Näin äänestät turvallisesti korona-aikana

Koronaohjeita äänestäjille

Karanteenissa ja eristyksessä olevien äänestys

Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva henkilö voi äänestää VAIN kotiäänestyksessä tai vaalipäivänä tietyin rajoituksin. Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Heini Luoma, puh. 044 744 9210 tai heini.luoma@marttila.fi

Ehdokasasettelu

Puolueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on toimitettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 klo 16.00. Vanhan aikataulun (määräaika 9.3.) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa, mutta vaaliasiamiesten on mahdollista tehdä niihin muutoksia 4.5.2021 klo 16 saakka.

Vaaliasiamiehiä, joille keskusvaalilautakunta on tehnyt huomautuksia, on oikeus viimeistään keskiviikkona 12.5.2021 ennen klo 16 tehdä niistä johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja.

Ehdokashakemuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja sekä aikaisemmin jätettyihin ehdokashakemuksiin tehtäviä muutoksia ja lisäyksiä vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Heini Luoma kunnanvirastossa maanantaina ja tiistaina 3.5.-4.5.2021 klo 12.00 – 16.00 tai muuna erikseen sovittavana aikana.

Ulkomainonta

Kunnan mainoskehikot asetetaan keskustaajamaan kunnantalon tontille. Mainospaikat ovat maksuttomia. Kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle, yhteislistalle ja valitsijayhdistykselle varataan kaksi mainospaikkaa ja järjestys vasemmalta oikealle määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Ulkomainonta saadaan aloittaa 19.5.2021 ja mainokset tulee poistaa 3 päivän kuluessa vaaleista. Mainosten asettaminen muualle Marttilan kunnan omille alueille, kunnan omistamiin rakennuksiin, laitteisiin ja muihin rakennelmiin on kiellettyä. Ehdokkaita asettaneiden ryhmien tulee viimeistään 11.5.2021 ilmoittaa Marttilan kuntaan sähköpostiosoitteeseen kunta@marttila.fi, tulevatko ne käyttämään Marttilan kunnan tarjoamia vaalimainospaikkoja.

Lisätietoja vuoden 2021 kuntavaaleista saa Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi sekä keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Heini Luomalta, puh. 044 744 9210 ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta Heikki Kerkolta, puh. 044 0484 420.

MARTTILAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA