Kunnanvaltuusto kokoontui eilen vuoden viimeiseen kokoukseen.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.

Talousarvion lähtökohtana on voimassa oleva kuntastrategia ja talousarvio pyrkii toteuttamaan kunnan strategisia tavoitteita sekä tähtää visioon, joka on asetettu vuodelle 2030.

Marttila on yhteisöllisyydestään ja positiivisuudestaan tunnettu maltillisesti kasvava kunta, jossa elää, yrittää ja työskentelee tyytyväisiä ihmisiä. Marttilassa arki on sujuvaa ja vapaa-aika laadukasta.

Vuoden 2022 talousarvio ei sisällä merkittäviä toiminnan muutoksia tai henkilöstön lisäyksiä. Tulevan vuoden keskeinen haaste on hyvinvointialueuudistuksen valmistelu. Uudistus toteutuu vuoden 2023 alusta. Merkittävimmät investoinnit liittyvät vesihuollon hankkeisiin ja alueiden kunnostukseen sekä rakennusten korjausinvestointeihin.

Talousarvion tunnusluvut:

Lisäksi valtuusto hyväksyi kokouksessa  määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon ja ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen sekä merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma sekä sidonnaisuusilmoitukset.

Valtuuston kokouksen pöytäkirja tallennetaan tälle sivulle pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen:
marttila.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/kunnanvaltuusto/

Talousarvio tulee nähtäville tälle sivulle:
marttila.fi/paatoksenteko/hallintoa-ohjaavat-asiakirjat/