Kokous pidetään Marttilan kunnanvirastossa valtuustosalissa.

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta paikan päällä.

Käsiteltävät asiat:

60 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

61 § Pöytäkirjan tarkastajien vaali

62 § Työjärjestyksen hyväksyminen

63 § Sidonnaisuusilmoitukset

64 § Optiovuoden käyttö Marttilan kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluissa ja tilintarkastuksen uuden toimikauden pituus

65 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taseen yli-/alijäämien käsittely

66 § Sosiaalilautakunnan lakkauttaminen

67 § Hallintosäännön päivittäminen

68 § Meidän Marttila – kuntastrategia vuosille 2023-2027

69 § Marttilan kunnan kaavoituskatsaus 2023

70 § Määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvioon

71 § Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

72 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

73 § Ilmoitusasiat

74 § Valitusosoitus

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä 19.12.2022 kunnan www-sivuilla.

Marttilassa 7.12.2022

REINO LINDQVIST
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf Kv 20221215_kokouskutsu 8.12.2022 11:37 88