MARTTILAN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

pidetään sähköisenä maanantaina 14.6.2021 klo 18.00.

Yleisö voi seurata kokousta Marttilan kunnantalon valtuustosalissa.

 • 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • 29 Pöytäkirjan tarkastajien vaali
 • 30 Työjärjestyksen hyväksyminen
 • 31 Kuntastrategian väliarviointi
 • 32 Osavuosiraportti ajalta 1.1.-30.4.2021
 • 33 Investointien määrärahamuutosesitykset vuodelle 2021
 • 34 Vuoden 2020 tilinpäätös
 • 35 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
 • 36 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
 • 37 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
 • 38 Ilmoitusasiat
 • 39 Valitusosoitus

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen asetetaan yleisesti nähtäväksi kunnan www-sivuilla 16.6.2021.

Marttilassa 3.6.2021

REINO LINDQVIST
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Kokouskutsu kv 14.6.2021 3.6.2021 16:10 21 kt 15