Tervehdys kuntalaisille

Kirjoittaessani tätä olemme eläneet poikkeusolojen aikaa muutaman päivän. Maanantaina maan hallitus ilmoitti tulleensa yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa siihen päätöksen, että Suomi on asetettava poikkeustilaan. Valmiuslaki astui voimaan keskiviikkona.

Marttilassa olemme tehneet tiiviisti töitä palveluiden turvaamisen ja virusepidemian ehkäisemisen parissa maaliskuun alusta alkaen. Kannamme huolta kuntalaisten, työntekijöiden ja yritysten pärjäämisestä poikkeusoloissa niin talouden, terveyden kuin jaksamisenkin osalta.

Teimme moniin toimintoihin muutoksia nopealla aikataululla, jotta voimme turvata hallituksen linjausten toteutumisen.

Koulu aloitti etätoiminnan keskiviikkona ja jo alkuviikosta oppilaita oli paljon poissa koulusta perheiden ennakoitua epidemian leviämisen ehkäisemistä. Muutamia oppilaita jatkaa lähiopetuksessa ja se saadaan turvallisesti toteutettua koulun tiloissa, kun lasten, eli samalla sosiaalisten kontaktien, määrä on niin vähäinen. Muut lapset opiskelevat kotoaan käsin ja opettajat ovat heihin päivittäin yhteydessä opetuksen ja tehtävien muodossa. Jo ensimmäisinä etäpäivinä koulutehtävät ovat olleet innovatiivisia ja monipuolisia.  Muutaman päivän kokemukset ovat innostavia ja tulevien viikkojen aikana varmasti keinovalikoima kasvaa ja monipuolistuu etäopetuksen päästyä kunnolla vauhtiin.

Varhaiskasvatus toimii edelleen, jotta yhteiskunnan pyöriminen saadaan turvattua pienten lastenkin vanhempien voidessa jatkaa työssään. Lapsimäärä toki on tavallista pienempi, johtuen hallituksen painokkaasta kehotuksesta hoitaa lapset kotona, jos se vain on mahdollista. Lasten päivähoitomaksua ei Marttilassa peritä koronavirusepidemian ehkäisemisestä johtuvalta poissaoloajalta ja hieman pidemmältäkin ajalta.

Sosiaalipalveluissa pyritään turvaamaan asiakkaana olevien ikäihmisten turvallisuus ja varaudutaan erilaisten palveluiden kysynnän kasvuun. Ylimääräisiä fyysisiä kontakteja pyritään välttämään ja palvelut on siirretty aiempaa enemmän puhelimeen ja nettiin. Yli 70-vuotiaille kuntalaisille lähetettiin tällä viikolla kirje, johon koottiin erityisesti heille suunnatut palvelut ja yhteystiedot sekä painotettiin kotona pysymisen tärkeyttä.

Harrastustoiminta keskeytettiin meillä jo viikko sitten. Vapaa-aikasihteeri on alkuviikon aikana kehitellyt ansiokkaasti yhteydenpitovälineitä nuorten kanssa. Työ jatkuu ensi viikolla ja silloin taitaa olla luvassa myös kotijumppavinkkejä- ja videoita kotona oloa piristämään. Kirjasto palvelee e-aineistojen osalta ja jonkinlaisen lainauspalvelun mahdollisuutta ja turvallisuutta selvitetään parhaillaan.

Sosiaalisten kontaktien minimoiminen on nyt erittäin tärkeää ja se koskee ihan kaikkia, niin ikäihmisiä, työikäisiä kuin lapsiperheitäkin. Kunnan työntekijöistä on siirretty etätyöskentelyyn kaikki, joiden on työtä mahdollista etänä tehdä. Kunnan toimielinten kokoukset pidetään minimissä. Mutta olemme teidän käytettävissänne täysimääräisesti. Kunnan työntekijöiden suorat puhelinnumerot löytyvät kunnan kotisivuilta, Härkätien puhelimen puhelinluettelosta ja aiemmin ilmestyneistä kuntatiedotteista. Myös koronavirustiedotteisiin on kerätty keskeisiä puhelinnumeroita.

Hallituksen kehotuksen mukaan yli 70-vuotiaiden kansalaisten tulee asettaa itsensä karanteenin kaltaisiin olosuhteisiin. Kehotus on vakava. Sen tarkoitus on suojata yksittäisiä ihmisiä, mutta myös turvata terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyttä. Ikäihmisillä ja riskiryhmiin kuuluvilla on korkeampi todennäköisyys sairaala- ja tehohoidon tarpeelle koronavirustilanteessa. Suomessa on hyvä ja laadukas terveydenhoito, mutta sen kapasiteetti ei ole rajaton. Siksi on tärkeää, että voimme madaltaa tautihuippua, jotta hoitopaikkoja riittää kaikille tarvitsijoille.

Olemme pyrkineet tiedottamaan kattavasti ja hyvin poikkeusjärjestelyjen vaikutuksista palveluihin ja  kuntalaisiin. Tilanne on muuttunut hyvin nopeasti ja siksi tiedotteita on päivitetty tiuhaan. Emme tiedä tarkkaan, mitä edessä on, mutta olemme pyrkineet varautumaan erilaisiin tilanteisiin, huonoihin ja hankaliinkin vaihtoehtoihin.

Maailma tulee todennäköisesti tämän pandemian myötä muuttumaan pysyvästi eri asentoon. Uskon, että maailma muuttuu joltain osin myös parempaan suuntaan. Tämä tilanne on jo pakottanut meidät perusasioiden äärelle, vaikka olemme vasta ihan alussa. Vähintään suhtautumisemme varautumiseen ja elintarvikeomavaraisuuden merkitykseen tullee muuttumaan radikaalisti tämän kriisin seurauksena. Toisaalta jo nyt on huomattu, ettei asioiden keskittyminen välttämättä ole ainoa kannatettava toimintamalli. Väljempi asuminen ja pienemmät toimintayksiköt nousevat toivottavasti uudenlaiseen arvoon.

Olemme jo nyt nähneet yhteisöllisyyden kasvua, kun ihmiset ovat tarjonneet apua lähimmäisilleen. Marttilassa yhteishenki on ollut aiemminkin vahvaa ja sen merkitys korostuu nyt poikkeusoloissa. Kuntaorganisaatiossa johtoryhmä sekä muut työntekijät ovat erittäin sitoutuneita ratkaisujen etsintään juuri silloin kuin pitää, sattui akuutti tilanne sitten arkeen tai viikonloppuun, aamuun tai iltaan. Siitä suuri kiitos ihan jokaiselle! Vapaaehtoista apua ovat tarjonneet monet ja tavoitteena on, että avuntarvitsijat ja -tarjoajat löytäisivät toisensa mahdollisimman hyvin.

Marttilassa kunnan viranhaltijat tekevät tällä hetkellä työtä koronaviruksen rytmiin. Sen vaikutusten ennakoimiseksi ja varautumiseksi. Keskeiset toiminnot turvataan poikkeusoloista huolimatta ja elämme kanssanne myös tätä sosiaalisen eristäytymisen aikaa. Tarjoamme enenevässä määrin sähköisiä palveluita ja palvelemme koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi hankalaan tilanteeseen joutuneita kuntalaisia. Olkaa meihin rohkeasti yhteydessä, niin etsitään yhdessä ratkaisuja!  Kyllä tästä selvitään.

Virallisten ohjeistusten lisäksi omat suositukseni marttilalaisille ovat:

  1. Pysytään kotona ja vältetään perheen ulkopuolisia sosiaalisia kontakteja kasvotusten. Tehdään kauppaostoksetkin keskitetysti siten, ettei kauppaan tarvitse lähteä joka päivä.
  2. Soitellaan toisillemme ja erityisesti yksinasuville läheisille tai tutuille.
  3. Nautitaan Marttilan kauniista luonnosta. Eräreitistöllä ei vielä ainakaan ole ollut yletöntä ruuhkaa, mutta kevätaurinkoiset maisemat ihastuttavat. Kumpulan ja Hirvasojan jokipoluille, Härkätien raitille, kyläteille ja pururadalle mahtuu kulkijoita. Myös leikkipuistoja ja lasten liikennepuistoa voi käyttää (ajoneuvot eivät ole käytössä), mutta evästelyä ja kokoontumista usean perheen porukoihin emme suosittele puistoissakaan. Ja muistattehan myös leikkipuistoissa hyvän käsihygienian!
  4. Pidetään toisistamme huolta ja kysytään avuntarpeesta aktiivisesti, jos kanssaihmisestä herää huolta.

Marttilassa perjantaina 20.3.2020
Carita Maisila