Marttilan kunta palkkaa marttilalaisia ja Marttilassa pitkäaikaisesti asuvia nuoria, lähinnä koululaisia ja opiskelijoita kesätyöhön pääsääntöisesti neljän viikon mittaisiin työsuhteisiin. Työpäivän pituus on ollut 6 tuntia ja työviikon pituus 30 tuntia. Vuonna 2022 palkataan vuosina 2001-2006 syntyneitä nuoria. Mahdolliset koronarajoitukset huomioidaan lähempänä kesätyöharjoittelujen alkua.

Kunnanhallituksen 15.11.2021 päätöksen mukaiset kesätyöntekijöiden palkkausehdot vuodelle 2022:

 • Kesätöihin palkataan vuosina 2001-2006 syntyneitä marttilalaisia ja Marttilassa pitkäaikaisesti asuvia nuoria, lähinnä koululaisia ja opiskelijoita.
 • Maksettava palkka on 185 €/viikko.
 • Työaika on 6 h/päivä ja työviikon pituus 30 tuntia.
 • Työsuhteiden kesto on koulujen loma-aikana pääsääntöisesti neljä viikkoa/nuori. Poikkeustapauksissa nuori voidaan palkata lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi.
 • Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan nuoria voidaan palkata myös muuna aikana kuin koulujen loma-aikana (toukokuussa ja elo-syyskuussa).
 • Työntekijä valitaan ensisijaisesti siihen työyksikköön, jonka hän on asettanut etusijalle.
 • Ensisijaisesti työtä tarjotaan niille nuorille, jotka eivät ole aiemmin työllistyneet kuntaan.

KESÄTYÖHARJOITTELUUN HAETAAN KUNTAREKRYN KAUTTA osoitteessa www.kuntarekry.fi. Kunnan kesätyöpaikkahaku löytyy kirjoittamalla hakukenttään hakuavaimen numeron 412694. Kesätyöpaikkaa voi hakea myös täyttämällä kesätyöhakulomakkeen, joka löytyy allaolevasta linkistä. Lomakkeen voi noutaa myös kunnanvirastosta, kirjastosta tai Huvilasta. Hakuaika päättyy 25.3.2022.  Palveluun kirjautumiseen tai hakemuksen täyttämiseen lisätietoja antaa myös sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala puh. 044 084 5392 tai etunimi.sukunimi@marttila.fi.

MARTTILAN KUNTA OTTAA NUORIA KESÄTYÖHARJOITTELIJOITA SEURAAVIIN TEHTÄVIIN:

1. TEKNINEN TOIMI

Kiinteistöjen, piha- ja liikunta-alueiden hoitotehtävät:
Tehtäviin kuuluu kiinteistönhoitajien apuna toimiminen kiinteistöjen, piha- ja liikunta-alueiden hoitotehtävissä. Tehtävinä voivat olla esimerkiksi nurmikonleikkuu, maalaustyöt ja pienet korjaustyöt. Tehtävissä tarvitaan työntekijöitä touko-elokuussa.
Tiedustelut rakennustarkastaja Jarkko Vihtonen puh. 044 744 9520

Siivoustehtävät:
Tehtäviin kuuluu siivoojien apuna toimiminen siivoustehtävissä. Tehtävinä voivat olla esimerkiksi avustaminen koulun suursiivouksessa ja ikkunoiden pesu. Siivoustehtävät sijoittuvat kesäkuulle.
Tiedustelut tekninen johtaja Kirsi Halkola puh. 044 744 9510

2. SUVIRANNAN PALVELUKESKUS

Palvelukeskus:
Tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa 28 -30 vanhusta. Työtehtäviä pääasiassa ovat seurustelu, ulkoilu, luku- ja pelituokiot ym. yhteiset hetket. Mahdollisuus on myös osallistua pieniin avustaviin tehtäviin hoitajan/laitoshuoltajan parina.
Tiedustelut vastaava sairaanhoitaja Anne Sallasmaa puh. 044 0845442

Suvisiipi:
Suvisiipi on 6-paikkainen kodinomainen kehitysvammayksikkö. Tehtäviin kuuluu asukkaiden kanssa mm. pelaaminen, ulkoilu ja lukuhetket. Voit olla myös apuna kodinhoidollisessa tehtävissä (puhtaan pyykin käsittely, tiskien laittoa, siivousta, leipomista jne.)
Tiedustelut sosiaalityöntekijä Marika Hirvensalo puh. 044 744 9330

Kotipalvelu:
Työ on avustavia kodinhoidollisia tehtäviä pääasiassa hoitajan mukana kotikäynneillä tai päivätoiminnassa. Työtehtäviä ovat mm. aamupalan valmistaminen, ulkoilu, lehden lukeminen, seurustelu, tiskaaminen, pyykin ripustaminen tms. kodinhoidolliset tehtävät.
Tiedustelut sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala puh. 044 084 5392

3. KEITTIÖ
Tehtäviin kuuluu nuoren taidot huomioon ottaen ja päivästä riippuen esim. ruoan tarjolle laittoa, esivalmistelua (vihannesten ja juuresten pesua ja kuorimista), puhtaan tiskin vastaanottoa, leipomista ja siivousta.
Tiedustelut ruokapalveluesimies Ulla Ahteensuu puh. 02 484 9340

4. VARHAISKASVATUS
Työ on lastenhoitotyötä yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Yhden kesätyöntekijän tehtäviin kuuluu leikkikentällä lasten leikin ohjaus yhdessä MLL:n kesätyöntekijöiden kanssa.
Tiedustelut varhaiskasvatusjohtaja Pia Päivänsäde puh. 044 744 9320, soittoaika ma-pe klo 8-9

5. VAPAA-AIKATOIMI

Lasten liikennepuiston valvoja:
Työhön kuuluu pääasiassa liikennepuiston valvonta- ja opastustehtäviä sekä välineistöstä huolehtimista. Liikennepuistonvalvojia tarvitaan kesän lisäksi toukokuuhun sekä syyskuuhun, tällöin työ sijoittuu viikonlopuille sekä ilta-aikaan eli mahdollisuus tehdä myös opintojen ohella. Työ sisältää myös kesällä ilta- ja viikonlopputyötä. Työ on hyvin itsenäistä, joten kesätyöntekijältä tarvitaan omatoimisuutta, vastuullisuutta ja rohkeutta asiakastyöskentelyyn myös yksin.

Kesis-leirin ohjaajan tehtävät:
Kesis-leirin valmisteluihin sekä koulutukseen osallistuminen ja leiriohjaajana toimiminen.
Leiriviikko: 13.-17.6. ja koulutusviikonloppu 20.-21.5.
Leirille järjestetään kuljetus. Leiriviikosta tuplapalkka, koska kyseessä on yöleiri.

Palaisten uimapaikan hoitaja (18 vuotta täyttänyt, mutta työpariksi voidaan valita myös alaikäinen)
Tehtäviin kuuluu saunan lämmitys, siisteydestä huolehtiminen, asiakaspalvelu- ja kassatyöskentely.
Työ tehdään toisen kesätyöntekijän kanssa työparina.
Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. Ilmoitathan hakemuksessa, jos olet kiinnostunut näiden töiden lisäksi viikon lisätöistä uimakoulujen apuohjaajana. Tiedustelut vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors puh. 044 744 9410

 6. KIRJASTO JA KOTISEUTUMUSEO
(18 vuotta täyttänyt)
Kotiseutumuseon näyttelyn rakentamisessa avustaminen, museon avoinna pitäminen, kirjastossa aineiston järjestely ja muovittaminen. (Museo avoinna keskiviikko ja sunnuntai)
Tiedustelut kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen puh. 044 084 5342

7. TEKNINEN JA VAPAA-AIKATOIMI
(18 vuotta täyttänyt)
Kesätyöntekijöiden ohjaaja
Tehtäviin kuuluu kyseisten työyksiköiden kesätyöntekijöiden ohjaus sekä muita vastuutehtäviä esimiesten lomien aikana. Kesätyöntekijöiden ohjauksen lisäksi työhön kuuluu teknisen ja/tai vapaa-aikatoimen tehtäviä ja sijaistuksia mm. liikennepuiston valvontaa, tehtävät sovitaan tarkemmin valitun henkilön kanssa. Palkkaus näistä tehtävistä määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen vähimmäispalkan mukaan. Palkka maksetaan työajan mukaisessa suhteessa. Työntekijältä vaaditaan ajokortti. Työ sijoittuu pääosin heinäkuulle. Työtehtävä vaatii oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työotetta, kerrothan osaamisestasi tarkemmin työhakemuksessa.
Tiedustelut tekninen johtaja Kirsi Halkola puh. 044 744 9510 ja vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors puh. 044 744 9410

 

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI YRITYKSILLE VUONNA 2022

Kunnanhallituksen 15.11.2021 päätöksen mukaiset kesätyöntekijöiden palkkausehdot vuodelle 2022:

 • tukea maksetaan vuosina 2001-2006 syntyneiden mart­ti­la­lai­sten ja Marttilassa pitkäaikaisesti asuvien nuo­rten työllistämiseen marttilalaisessa yritykses­sä tai paikkakunnalla toimivassa rekisteröidyssä yhdistyksessä;
 • kutakin työllistettävää henkilöä kohden tukea maksetaan vain yksi 240 €/kesä eli vain yhdelle työnantajalle;
 • nuori ei saa olla työllistäjän oman perheen jäsen eikä v. 2022 kunnan kesätyöntekijänä työskentelevä;
 • työllistämisen kesto vähintään 4 vko, nuoren palkka vähintään 740 €/ 4 vko ja työaika vähintään 30 h/vko
 • hakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkistetaan yrittäjän kuuluminen ennakkoperintärekisteriin

Tuki maksetaan jälkikäteen palkanmaksutositetta vastaan. Siinä tulee ilmetä myös verojen ja sotu -maksujen tilitys.

Tukihakemukset tulee jättää 31.8.2022 mennessä ja maksatukseen liittyvät palkkatositteet 31.10.2022 mennessä. Hakemukset jätetään kunnanvirastoon, osoite Härkätie 773, 21490 Marttila. Mikäli tukihakemuksen ja/tai maksatushakemuksen määräaikoja ei noudateta, oikeus tukeen on menetetty. Hallintojohtaja hyväksyy yrityksille maksettavat kesätyöllistämistuet, mikäli em. ehdot täyttyvät.

KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI NUORILLE 4H -YRITTÄJÄLLE VUONNA 2022

Kunta tukee myös 4H -yhdistyksen kautta nuorten kesätyöllistymistä 4H-yrittäjänä.

Kunnanhallituksen 15.11.2021 päätöksen mukaiset kesätyöntekijöiden palkkausehdot vuodelle 2022:

 • Tukea myönnetään marttilalaiselle nuorelle, joka on kesätyön alkaessa vähintään 14-vuotias tai enintään 20-vuotias ja työllistää itsensä 4H -yrittäjänä kesän ajaksi.
 • 4H -yrittäjällä tulee olla vähintään 60 tuntia työtä omassa yrityksessään.
 • Tuki 4H-nuorelle on 200 €/yritys.
 • Yksittäinen nuori tai 4H-yritys on oikeutettu vain yhteen kesätyötukeen.
 • Nuori ei ole kunnan kesätyöntekijänä vuonna 2022.
 • Nuori ei ole kunnan maksamaa kesätyöllistämistukea saavan yrittäjän työntekijänä vuonna 2022.

4H-yrittäjien kesätyötukihakemukset käsittelee ja sen maksamisesta huolehtii Härkätien 4H-yhdistys.
4H-yritykselle tuesta maksetaan puolet (100 €) kaksi viikkoa yrityksen perustamisen jälkeen ja puolet (100 €), kun yrityksen toiminnasta kertovat asiakirjat on toimitettu.

Vaadittavat kirjalliset materiaalit tulee toimittaa 4H-yhdistykselle 31.10.2022 mennessä. Materiaalin myöhässä toimittaneille tukea ei makseta. Lisätiedot Tuovi Löytynoja p. 050 588 7693.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
doc Hakemus Marttilan kunnan kesätyöharjoittelija 2022 15.3.2022 15:56 23 kt 93
pdf Hakemus Marttilan kunnan kesätyöharjoittelija 2022 pdf 15.3.2022 15:55 308 kt 103