Marttilan kunnankirjaston käyttösäännöt

Marttilan kunnankirjasto kuuluu Loisto-kirjastoihin. Loisto-kirjastot ovat Aura, Koski Tl, Oripää ja Loimaalla pääkirjasto, Hirvikosken, Alastaron ja Mellilän kirjastot sekä Pöytyällä Kyrön, Riihikosken ja Yläneen kirjastot. Loisto-kirjastojen käyttösäännöt ovat olennaisilta osin yhtenevät.

Kirjasto on kaikille avoin julkinen palvelu. Kirjaston kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä.

Kirjastokortti

Kirjastokortin saa esittämällä kuvallisen henkilöllisyystodistuksen ja ilmoittamalla yhteystietonsa. Asiakkaalla on oltava postiosoite Suomessa. Asiakkaalla, jolla ei ole Suomen henkilötunnusta, riittää syntymäajan ilmoittaminen.

Lapsella voi olla oma kirjastokortti ja ensimmäisen kortin saa 6-vuotiaana. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan tai täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Lainauskiellossa oleva henkilö ei voi ryhtyä takaajaksi tai vastuuhenkilöksi.

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kirjastokortin omistaja on vastuussa kortillaan tai takaamansa alle 15-vuotiaan tai yhteisön kortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.

Osoitteen- ja nimenmuutokset on ilmoitettava kirjastoon.

Asiakas tarvitsee tunnusluvun kirjautuakseen verkkokirjastoon. Tunnusluvun saa kirjastosta lainaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin henkilöllisyytensä todistettuaan. Tunnuslukua ei anneta puhelimitse tai sähköpostilla.

Käyttäjän tietosuoja

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Kaikki asiakkaaseen ja hänen asiointiinsa liittyvä tieto on luottamuksellista. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston lainaajatietoihin on tallennettu. Lainaajarekisterin rekisteriseloste on nähtävillä kirjastossa.

Lainaus ja palautus

Kirjasto päättää aineistojen laina-ajoista. Asiakkaan kerralla lainaaman ja asiakkaalla lainassa olevan aineiston määrää voidaan rajoittaa.

Kuvatallenteiden- ja konsolipelien lainauksessa noudatetaan niille asetettuja ikärajoja. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Asiakas voi tilata kaukolainaksi aineistoa, jota ei ole Marttilan kunnankirjastossa eikä muissa Loisto-kirjastoissa. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia kaukopalvelusääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja. Palvelu on maksullista ja asiakkaalla on oltava Loisto-kirjastojen kirjastokortti.

Lainat pitää palauttaa viimeistään eräpäivänä. Aineiston voi palauttaa mihin tahansa Loisto-kirjastoon.

Asiakkaan on mahdollista saada muistutus lähestyvästä eräpäivästä sähköpostiin. Muistutus on maksuton. Kirjasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten perillemenosta.

Kirjaston aineistoa voi varata. Varattu aineisto on noudettava seitsemän päivän kuluessa saapumisilmoituksen lähettämisestä. Noutamatta jätetyistä varauksista peritään  2 euroa/varaus.

Maksut ja aineiston korvaaminen

Aineistosta, joka on myöhässä, peritään huomautusmaksu.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määrittelemä hinta. Kuvatallennetta ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella.

Lainaus- tai käyttöoikeuden menetys

Lainausoikeutensa menettää kaikissa Loisto-kirjastoissa

– palauttamattomista lainoista, joista on lähetetty lasku

– jos maksuja on kertynyt 15€ tai enemmän

– kirjaston aineiston kadottamisesta tai vahingoittamisesta

Lainausoikeuden saa takaisin

– palauttamalla lainaamansa aineiston

– maksamalla kaikki kertyneet maksut

– korvaamalla kadonneen tai vahingoittuneen aineiston

Asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen henkilökuntaa tai toista asiakasta kohtaan kiellosta huolimatta voi johtaa käyttöoikeuden määräaikaiseen menettämiseen. Henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan kirjaston tiloista. Käyttöoikeuden voi menettää myös kirjaston omaisuuden turmelemisesta. Käyttöoikeuskiellon määrää kirjaston henkilökunta. Kielto annetaan vähäisemmissä tapauksissa suullisesti, muuten kirjallisesti. Ennen kiellon antamista osapuolille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi.

Kirjasto ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Käyttösäännöt ovat voimassa toistaiseksi.

Laina-ajat

28 vrk : kirjat, äänikirjat
14 vrk : dvd-levyt, lehdet, musiikkiäänitteet, pelit

Loisto-varaukset
Aineiston varaaminen Marttilan kirjastosta ja muista Loisto-kirjastoista on maksutonta

Palvelumaksut
Tuloste ja valokopio:
0,50 € mustavalkoinen
1 € värillinen
Kirjastossa ei voi tulostaa eikä kopioida valokuvia
Uusi kirjastokortti 2 €

Korvaukset

Lainaaja on velvollinen korvaamaan kadottamansa tai tärvelemänsä aineiston.

Myöhästymismaksut

Jos myöhässä olevaa aineistoa ei ole muistutuksista huolimatta palautettu, siitä lähetetään lasku noin 9 viikkoa eräpäivästä.

Kaukopalvelumaksut

Yleisistä kirjastoista tilattu kaukolaina 3 €

Tieteellisistä ja erikoiskirjastoista tilatuista kaukolainoista peritään kunkin kirjaston erikseen pyytämä korvaus.