Suomen hallitus totesi tiedotustilaisuudessaan 16.3.2020 klo 16.50 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevanpoikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

Tämä tiedote täydentää 16.3.2020 Marttilan kunnan asukkaille annettua tiedotetta (4/2020). Marttilan kunta toivoo kaikille asukkaille malttia ja rauhallisuutta. Tämänhetkisen tiedon mukaan (16.3.2020) Marttilan kunnan alueella ei ole todettuja koronavirusinfektioita. Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti. Vältä turhaa liikkumista, huolehdi käsihygieniasta sekä itsesi ja lähimmäisesi terveydestä.

 

Poikkeusolojen vaikutukset kunnan toimintaan

Marttilan koulu

 • Marttilan koulun tilat suljetaan 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Yhteydenpito ja tehtävänanto toteutetaan ainakin aluksi ensisijaisesti wilman kautta.
 • Poikkeuksena koulussa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 -luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Tämän tarpeen osalta on lähetetty kysely wilman kautta maanantaina 16.3.2020.
 • Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.
 • Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ml. esikoulu pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.
 • Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.
 • Varhaiskasvatuksen osalta toimintaa tullaan uudelleenjärjestelemään lasten määrän vähentyessä ja asiasta tiedotetaan huoltajia suoraan varhaiskasvatuksen toimesta.

Sosiaalitoimen palvelut

 • Suvirannan palvelukeskus ja Suvisiiven asumispalveluyksikkö on suljettu kaikilta vierailuilta 13.3.2020 alkaen. Suvirannan palvelukeskuksen ruokapalvelut rajataan palvelukeskuksen asukkaille ja säännöllisille ruokailijoille tarjotaan vaihtoehtona mahdollisuutta aterioiden kotiinkuljetukseen. Sulku pidetään voimassa 13.4. saakka.
 • Perhetyön, tukihenkilötyön ja lapsiperheiden kotipalvelun osalta ollaan puhelimitse yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin. Osa palveluista voidaan toteuttaa jatkossa puhelimitse. Kotikäynneistä sovitaan asiakkaan tarpeen mukaan erikseen joko perhetyöntekijöiden tai sosiaalityöntekijän kanssa. Ohjeistus koskee myös kunnan ostopalvelutoimintaa.
 • Ikäihmisten päivätoiminta, kehitysvammaisten päivätoiminta ja ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta on suljettu jo aiemmilla päätöksillä ja ne pidetään suljettuna valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti 13.4. saakka. Lisäksi suljetaan kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen 18.3.2020 alkaen viimeistään.
 • Mikäli perheessänne on akuuttia taloudellisen tuen tarvetta, koskee normaalit toimeentulotuen hakemisen ohjeistukset tässäkin tilanteessa. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta (katso Kelan sivuilta ohjeet), ennaltaehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea myönnetään harkinnan mukaan kunnan sosiaalitoimesta. Sosiaalitoimi antaa asiassa ohjausta ja neuvontaa.
 • Sosiaalitoimi ottaa käyttöönsä normaalista poikkeavat puhelinajat. Puhelinaika ajalla 17.3.-13.4.2020 arkisin klo 9.00-14.00.

Vapaa-ajanpalvelut, nuorisopalvelut sekä kulttuuri- ja kirjastopalvelut

 • Kaikki harrasteryhmät, Martintalo, nuorisotalo Huvila, Palaisten uimapaikan sauna, kuntosali ja kirjasto on suljettu jo aiemmilla päätöksillä ja ne pidetään suljettuina 13.4. saakka. Kirjastosta lainassa olevan aineiston voi palauttaa kirjastoon ilman maksuseuraamuksia toukokuun puoliväliin mennessä. Varattu aineisto toivotaan palautettavan mahdollisimman pian kirjaston auettua.
 • Koulun sisäinen kerhotoiminta mukaan lukien Huvilalla järjestetty iltapäiväkerho peruutetaan 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka.
 • Kaikki kunnan järjestämät yleisötilaisuudet on peruutettu 13.4. saakka.
 • Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.
  • Auranlaakson kansalaisopiston toiminta on peruutettu toukokuun loppuun saakka
  • Martinkosken seurakunta on perunut kaiken kokoavan toiminnan toukokuun loppuun saakka. Näin ollen eri kerhot, piirit, vastaanotot ja kotikäynnit ovat myös diakoniatyön osalta peruutettu. Ruoka- ja keskusteluapua saa soittamalla! (diakonit Annika Kivilahti p. 044 744 3212 ja Tiina Orre p. 044 474 3412)

Sulkuajat ovat voimassa ilmoitetulla tavalla, ellei tilanne muutu yllättäen. Peruuntuneista tunneista aiheutuvista korvauksista tiedotetaan myöhemmin.

Yleiset kokoontumiset ja liikkumisvapaus

 • Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
 • Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. Mikäli yli 70-vuotiaalla kuntalaisella ei ole läheisiä, jotka voisivat olla avuksi, kunta tarjoaa asukkaille asiointipalvelua ruoka- ja päivittäishuollon järjestämiseksi. Palvelu organisoidaan kunnan sosiaalitoimen kautta. Sosiaalitoimi lähettää kaikille vuonna 1950 ja sitä ennen syntyneille kuntalaisille infokirjeen kotiin. Yhteydenotot asiassa sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044 084 5392.
 • Eläkeliiton paikallisyhdistys toimii vapaaehtoisavunkoordinoijana esim. kaupassa käyntiin, apteekkiasiointiin tai puhelimen kautta seurusteluun. Jos haluat toimia vapaaehtoisena tai olet avun tarpeessa yhteydenotot Sirkka-Liisa Kankare p. 0400 791 427.

Työn tekeminen

 • Marttilan kunta määrää julkisen sektorin työnantajana ne työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät etätyön mahdollistavat.
 • Muiden työntekijöiden turvallinen työskentely turvataan lähikontakteja välttämällä ja töihin tullaan vain terveenä.
 • Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
 • Valtakunnallisesti varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ulkomailta palaaminen

 • Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
 • Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Muut

 • Kaikki asiointi kunnantalolle hoidetaan pääosin puhelimitse tai sähköpostitse. Kunnantalo on suljettu 13.4. saakka.

 

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

 • Kaikki henkilöt, joilla on epäily koronavirustartunnasta tai influenssasta, tulee pysyä kotona oireiden alkamisesta vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuvat pidempään, tulee kotona pysyä oireiden ajan ja niiden loputtua vielä yhden oireettoman päivän ajan.
 • Päivystykseen tai terveydenhuollon yksiköihin tulee olla yhteydessä ainoastaan, jos vointi on sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää. Epäily koronavirustartunnasta ei ole enää syy soittaa päivystysapuun tai terveysasemille. 80 % koronataudista on lieviä ja voidaan sairastaa kotona. Jos kuitenkin yleistila laskee, ole yhteydessä virka-aikaan puhelimitse Liedon pääterveysasemalle p. 02 4873 7231 tai virka-ajan ulkopuolella puhelimitse TYKS:n yhteispäivystykseen, p. 02 313 8800.
 • Mikäli sinulla on lieviäkin flunssaoireita tai jos olet ollut lähikontaktissa koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa, sinun ei pidä missään nimessä tulla neuvoloihin, kouluterveydenhuollon tarkastuksiin, fysioterapiaan, suun terveydenhuoltoon tai kiireettömälle ajanvaraukselle lääkäriin tai hoitajalle (ellei käynti ole ehdottoman välttämätön muun terveydentilan vuoksi). Ole aina yhteydessä puhelimitse.
 • Suosittelemme influenssarokotteen ottamista.

Valtakunnallinen koronavirusinfo

 • Puhelinpalvelun numero on p. 0295 535 535. Numero palvelee arkisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta, mutta ei terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.
 • Tekstiviestineuvonta palvelee numerossa 050 902 0163. Tekstiviestipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman vuoksi voi käyttää tavallista puhelinpalvelua.
 • Osoitteesta sotedigi.fi löytyy omaolo -palvelu, johon on nyt lisätty koronavirusoirearviokysely, jonka kautta voit saada oirearvion paikasta riippumattomasti. Palvelun käyttö on suositeltavaa.

 

Lisätietoja

 • Yleinen tiedottaminen ja mediayhteydet: kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 044 744 9110
 • Opetuksen järjestäminen: rehtori Satu Virtanen, p. 044 484 9910
 • Varhaiskasvatus ja esiopetus: varhaiskasvatusjohtaja Ritva Maijala, p. 044744 9320
 • Sosiaalitoimen palvelut: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, p. 044 084 5392
 • Sosiaalityö ja ohjaus: sosiaalityöntekijä Marja Eltonen p. 044 744 9335 ja sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo p. 044 744 9330
 • Henkilöstöasiat: hallintojohtaja Heini Luoma, p. 044 744 9210
 • Tekniset palvelut ja vesihuolto: tekninen johtaja Kirsi Halkola, p. 044 744 9510
Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf Koronavirustiedote 5.2020 17.3.2020 17.3.2020 13:59 232