Koronavirustiedote 11/2020
Marttilan kunnan asukkaille ja työntekijöille 8.10.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä todettiin 6.10.2020, että koko Varsinais-Suomen maakunta on koronaviruksen kiihtymisvaiheessa. Maakuntaan annettiin 8.10.2020 alkaen   yleinen suositus kasvomaskin käytöstä tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.

Suositusten ja muiden toimenpiteiden tavoitteena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Samalla kunnan toimintoja pyritään jatkamaan mahdollisimman normaalilla tavalla.

Marttilan kunnassa yleiset, kaikkia toimialoja koskevat käytännöt:

 • Yleiseen tilaan tai yleisötilaisuuteen voi tulla vain terveenä.
 • Turvavälit ja hyvä käsihygienia ovat keskeisiä keinoja suojautumisessa.
 • Kunnan toimipisteissä on käsienpesumahdollisuus ja käsidesiä saatavilla. Näitä on käytettävä aina tiloihin tultaessa.
 • Asiointi kunnan palveluihin hoidetaan pääasiassa puhelimitse tai sähköpostitse.
 • Tarvittavat tapaamiset on sovittava etukäteen, mikäli mahdollista.
 • Asiakastapaamisissa asiakas käyttää hengityssuojainta tai visiiriä. Mikäli työntekijällä ei ole suojapleksiä työpisteessään, hän käyttää hengityssuojainta tai suojavisiiriä.
 • Yleisötilaisuuksien järjestämistä harkitaan tarkoin tapauskohtaisesti.

Kokoustilat, kokoukset ja työskentely

 • Kunnan tiloja vuokrataan yhdistyksille ja muille toimijoille, mutta vuokraajia kehotetaan noudattamaan kokoontumisrajoituksia ja turvallisuusohjeita.
 • Kunnan toimielimet kokoontuvat 5.10.2020 alkaen pääsääntöisesti etäyhteyksin. Myös lokakuulle sovittu valtuustoseminaari järjestetään etänä.
 • Kunnan työntekijät osallistuvat kaikkiin kokouksiin ja tilaisuuksiin etänä, jos se on mahdollista. Muussa tapauksessa tilaisuuden osallistujat käyttävät kasvomaskia.
 • Tasavallan presidentti on vahvistanut lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020). Laki mahdollistaa, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistysten kokouksiin voidaan osallistua etäyhteyksin tai asiamiehen välityksellä niissäkin yhdistyksissä, joissa se ei olisi yhdistyslain ja yhdistysten sääntöjen perusteella muuten mahdollista. Uusi laki on voimassa 3.10.2020-30.6.2021.

Yhteystiedot terveyspalveluihin
Marttilan terveysasema puh. 02 4873 7525 (ma-to klo 8.00-15.30 ja pe klo 8.00-14.30)
Härkätien terveyskeskus ajanvaraus, puh. 02 4873 7231 (ma-to klo 8.00-15.30 ja pe klo 8.00-14.30)

Toimiala- ja yksikkökohtaiset toimintakäytännöt:

Marttilan koulu

 • Koulutyö toteutetaan lähtökohtaisesti normaalina lähiopetuksena.
 • Koulun toiminnassa kiinnitetään erityisesti huomiota käsihygieniaan, turvaväleihin ja siihen, että oppilaat ja opettajat eivät tule sairaana kouluun.
 • Koulussa vältetään kaikkia tilanteita, joissa kokoontuu isoja joukkoja.
 • Kaikille ulkomailta palaaville oppilaille suositellaan kahden viikon poissaoloa koulusta. Tällöin opettaja antaa oppilaalle Wilman kautta tehtäviä kotiin.
 • Maskisuositus ei koske alle 15-vuotiaita eikä työyhteisöjä, joten koulussa ja koulutaksissa ei tarvitse käyttää maskia. Halutessaan maskia saa käyttää.
 • Koulussa asioivat huoltajat ja vierailijat käyttävät maskia.

Kosken Tl yläkoulu ja lukio etäopetukseen 8.10.2020 alkaen

 • Kosken Tl kunta on päättänyt varotoimenpiteenä siirtää Kosken Koulukeskuksen (yläkoulun ja lukion) etäopetukseen. Varotoimenpide johtuu koulukeskuksessa torstaina 8.10.2020 todetusta tartunnasta. Mahdollisesti altistuneita on informoitu erikseen, lisäksi oppilaita ja vanhempia / huoltajia on tiedotettu tarkemmin Wilman kautta.
 • Ensi viikolla eli viikolla 42 on syysloma ja koulut ovat kiinni.
  TYKS:n tartuntatautiyksikkö ohjeistaa mahdollisesti altistuneita asian vaatimista toimenpiteistä.
 • Ajankohtaiset tiedot koronaviruksesta valtakunnallisesti thl.fi

Varhaiskasvatus

 • Lasten ja aikuisten käsihygieniasta huolehditaan tehokkaasti.
 • Lapset tulee pitää flunssaoireiden ilmaannuttua erittäin matalalla kynnyksellä kotihoidossa.
  • Jos lapsi vaikuttaa flunssaiselta, ei lasta voi tuoda päivähoitoon.
  • Jos oireet alkavat päivän aikana, pyydetään vanhempia hakemaan lapsi.
 • Lasta hoitoon tuotaessa vanhemmat eivät tule ryhmähuoneeseen.
 • Toiminta järjestetään mahdollisuuksien mukaan pienryhmissä.
 • Henkilöstö ei siirry yksiköstä toiseen ja varhaiskasvatuksen eri yksiköiden lapsiryhmiä ei yhdistetä keskenään.

Kuntosali

 • Kuntosalilla voi harjoitella 8.10. alkaen enintään viisi henkilöä samanaikaisesti
 • Kuntosalille tullessa pestään kädet huolellisesti.
 • Käyttäjä puhdistaa kuntosalilaitteet aina käytön jälkeen, samoin kädet puhdistetaan laitteiden välillä käsidesillä.

Martintalo

 • Martintalolle tullessa pestään kädet huolellisesti, samoin lähtiessä.
 • Oleskelu Martintalon aulatiloissa on kielletty. Vain alle kouluikäisten lasten liikuntaryhmän kokoontumisen aikana 1 huoltaja/lapsi voi tarvittaessa odottaa aulatiloissa. Tällöin huoltajan on käytettävä hengityssuojainta.
 • Jos mahdollista, liikkumaan tullaan valmiiksi liikuntavarusteissa ja suihkussa käydään vasta kotona. Pukuhuonetiloissa oleskelu minimoidaan.
 • Jumpissa käytetään pääsääntöisesti omia välineitä. Käyttäjä puhdistaa yhteiset välineet jokaisen käyttökerran jälkeen.
 • Pukuhuoneita käytetään vuorotellen, siten, että eri liikuntaryhmiin osallistuvat henkilöt eivät käytä samanaikaisesti samaa pukuhuonetta.

Nuorisotalo Huvila

 • Nuorisotalolle tullessa pestään kädet ja käsidesiä on tiloissa tarjolla.
 • Nuorisotalolla suositellaan maskin käyttöä kaikille.
 • Nuoria suositellaan kiinnittämään huomiota turvaväleihin niin nuorisotalolla kuin muuallakin kokoontuessaan.
 • Nuorisotalon ohjaajat käyttävät visiiriä tai maskia

Palaisten uimaranta ja sauna

 • Sauna- ja pukuhuonetiloissa yhtäaikainen käyttäjämäärä rajataan viiteen henkilöön.

Kirjasto

 • Kirjastolle tultaessa puhdistetaan kädet pesemällä tai käsidesillä
 • Kirjastossa asioivia suositellaan käyttämään maskia
 • Kirjastossa on käytössä aineiston palautuslaatikot
 • Pieniä yleisötilaisuuksia pyritään järjestämään myös syksyn aikana turvavälit ja maskisuositus huomioiden. Tilaisuuksia voidaan joutua peruuttamaan lyhyellä varoitusajalla epidemiatilanne huomioiden.
 • Kirjaston henkilökunta käyttää visiiriä opastuksen aikana ja muuten palvelee asiakkaita lainaustiskiltä käsin.

Sosiaalitoimi

 • Sosiaalitoimen henkilökunta käyttää kasvomaskia kaikessa lähikontaktissa sekä asiakkaiden että henkilökunnan kesken, myös yhteistapaamissa esim. raporttiaikana.
 • Myös lapsiperheiden perhetyössä käytetään maskia.
 • Ikäihmisten päivätoiminnassa asiakkaat käyttävät maskia

Suvirannan palvelukeskus

 • Omaisten tapaaminen on sallittua ulkotiloissa, hyvä käsihygienia huomioiden ja maskia käyttäen.
 • Lisäksi palvelukeskuksessa on käytössä tapaamishuone, jossa huolehditaan hyvästä hygieniasta, turvaväleistä ja käytetään maskeja. Vierailuaika on enintään tunti ja yhtä aikaa vierailijoita saa olla 1-2. Tapaamishuone toimii ajanvarauksella hoitajien kautta.
 • Vuodepotilaiden ja saattohoitopotilaiden kohdalla on mahdollistettu tapaaminen potilashuoneessa, varotoimet samoin huomioiden.

Suvisiipi ja päivätoiminta sateenkaaren ilopillerit

 • Suvisiiven asumisyksikössä ei voi vierailla, mutta vierailuhuone on käytössä henkilökunnalta tehtävillä ajanvarauksilla. Ulkona vierailut ovat myös mahdollisia.
 • Päivätoiminnassa käytetään maskeja ja kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan.

Marttilan kunnan johtoryhmä 7.10.2020

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Koronavirustiedote 11.2020 8.10.2020 8.10.2020 12:39 93 kt 204