Kunnanhallitus on päättänyt, että Marttilan kunta myöntää vuonna 2020 tukea 4H-nuorten kesätyöllistymiseen seuraavin ehdoin:
– Tukea myönnettäisiin marttilalaiselle nuorelle, joka on kesätyön alkaessa vähintään 14-vuotias tai enintään 20-vuotias ja työllistää itsensä 4H yrittäjänä kesän ajaksi.
– 4H-yrittäjällä tulee olla vähintään 60 tuntia työtä omassa yrityksessään.
– Tuki 4H-nuorelle on 200 €/yritys.
– Yksittäinen nuori tai 4H-yritys on oikeutettu vain yhteen kesätyötukeen.
– Nuori ei ole kunnan kesätyöntekijänä vuonna 2020.
– Nuori ei ole kesätyöllistämistukea saavan yrittäjän työntekijänä vuonna 2020.

4H-yrittäjien kesätyötukihakemukset käsittelee ja sen maksamisesta huolehtii Härkätien 4H-yhdistys. 4H-yritykselle tuesta maksetaan puolet (100 €) kaksi viikkoa yrityksen perustamisen jälkeen ja puolet (100 €), kun yrityksen toiminnasta kertovat asiakirjat on toimitettu.
Vaadittavat kirjalliset materiaalit tulee toimittaa 4H-yhdistykselle 30.10.2020 mennessä.

Lisätiedot 4H yhdistys Tuovi Löytynoja puh. 050 588 7696, tuovi.loytynoja@4h.fi