Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
17.5.2022

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17.5.2022 nro 510/2022, valitus ympäristölupa-asiassa, Linturahkan turvetuotantoaluetta koskevan tarkkailuraportin hyväksyminen, Loimaa

Luvan hakija
Kekkilä Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 17.5. – 23.6.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 23.6.2022.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf VHaO-paatos_nro_510-2022_tiedoksi_julkinen_kuulutus_17.5.2022 17.5.2022 11:13 485 kt 17