Ilmoituksen nähtävillä pito

Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä Turun kaupungin verkkosivuilla 12.5.-19.6.2023 https://www.turku.fi/kuulutukset

Asia

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on 4.5.2023 tehnyt päätöksen alueen polttokelpoisen jätteen kuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa. Päätöksen mukaan alueella siirrytään polttokelpoisen jätteen kuljetuksessa kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Päätöksen pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä Turun kaupungin verkkosivuilla, osoitteessa​ Esityslistat/pöytäkirjat (turku.fi)