Ilmoituksen nähtävillä pito

Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä Turun kaupungin verkkosivuilla 12.5.-19.6.2023 https://www.turku.fi/kuulutukset

Asia

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on 4.5.2023 tehnyt päätöksen alueen jätehuoltomääräysten muuttamisesta. Päätöksen pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä Turun kaupungin verkkosivuilla, osoitteessa​ Esityslistat/pöytäkirjat (turku.fi)