Asia: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 25.3.2021 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Asian diaarinumero on VARELY/1154/2021. Maatalousyhtymä Kyheröisen kanalalle annettu päätös koskee munituskanalan laajentamista Marttilassa. Päätöksen mukaan hanke ei edellytä erillistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 26.3.–26.4.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus: Varsinais-Suomi)

Linkki kuulutukseen: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43224515/Kuulutus+20210325_Maatalousyhtym%C3%A4+Kyher%C3%B6isen+kanalalle+annettu+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+koskien+munituskanalan+laajentamista.pdf/fac130f2-cfe1-3760-5552-1febe92fd3f6?t=1616690304319

Linkki päätökseen: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43224515/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+20210325_Munituskanalan+laajennus%2C+Kyher%C3%B6isen+kanala%2C+Marttila.pdf/5f02c70f-f672-63eb-81f5-030994bf6c7b?t=1616690371414