Aihe: Ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta asiassa dnro: ESAVI/21581/2022

Hakija:               Totaalipurku Oy

Dnro:                  ESAVI/21581/2022

Asia:                   Jätteen käsittelyn ja betonimurskeen hyödyntämisen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Lieto

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä
2.11.-9.12.2022 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.
Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.
Asia on kuulutettu 22.9.-31.10.2022 Liedon ja Paimion kaupungeissa.