Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 29.5.-4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.-1.6.2024.

Ennakkoäänestys 29.5.-4.6.2024 Marttilassa

Ennakkoäänestys Marttilan kirjastossa, Härkätie 723, 21490 Marttila seuraavina aikoina:

keskiviikko – torstai 29.5.–30.5.2024 klo 12.00–17.00

perjantai 31.5.2024 klo 10.00–17.00

lauantai – sunnuntai 1.6.–2.6.2024 klo 11.00–14.00

maanantai  3.6.2024  klo 12.00–19.00

tiistai  4.6.2024 klo 10.00–17.00

Vaalipäivän äänestys

Kunta on vaaleja varten määrätty yhdeksi äänestysalueeksi. Äänestyspaikka on Marttilan kirjasto, Härkätie 723, 21490 Marttila. Vaalitoimitus suoritetaan 9.6.2024 klo 9–20. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen

kotikunnakseen. Kotiäänestys järjestetään 29.5.-4.6.2024 välisenä erikseen ilmoitettuna päivänä.  Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti osoitteeseen Marttilan kunnanvirasto, Härkätie 773, 21490 Marttila tai puhelimitse 044 744 9200.  Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen kotiäänestyslomaketta, jota on saatavana kunnan www-sivuilta ja kunnanvirastosta.

 Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Hänen tulee ottaa mukaansa äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Jos äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, hän voi äänestämistä varten hakea maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin lähimmältä poliisiasemalta.

Vaalien ulkomainonta

Ulkomainonta saadaan aloittaa 22.5.2024. Mainoskehikot sijoitetaan keskustaajamaan kunnantalon tontille. Mainosten asettaminen muualle keskustaajamaan Marttilan kunnan omille alueille, kunnan omistamiin rakennuksiin, laitteisiin ja muihin rakennelmiin on kiellettyä. Mainokset tulee poistaa 3 päivän kuluessa vaaleista.

Kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle, yhteislistalle ja valitsijayhdistykselle varataan yksi mainospaikka (kaksipuoleinen) ja järjestys vasemmalta oikealle määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kunta nimeää varatut mainospaikat valmiiksi. Ehdokkaita asettaneiden ryhmien tulee viimeistään 13.5.2024 ilmoittaa kunnan sähköpostiin kunta@marttila.fi tulevatko ne käyttämään Marttilan kunnan tarjoamia vaalimainospaikkoja. Mainospaikat ovat maksuttomia.

Lisätietoja vuoden 2024 europarlamenttivaaleista saa Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi sekä keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Heini Luomalta, puh. 044 744 9210, heini.luoma@marttila.fi