Lain eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (583/2008) mukaan eräiden elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (1951:10=100) muutosta vastaavasti. Elinkustannusindeksi nousi lokakuusta 2016 lokakuuhun 2017 0,57 prosenttia. Näin ollen laissa eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin määritellyt elatusavut, korvaukset ja elatustuet nousivat 0,57 prosenttia 1.1.2018 lukien.

Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2018 lukien 156,39 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Tarkemmat tiedot:
https://marttila.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/lapsiperheiden-palvelut/elatussopimukset/