Vuonna 2021 Ehkäisevän päihdetyön viikko jatkaa vuoden 2020 teemaa. Kampanjaviikolla halutaan kannustaa nuoria ja nuoria aikuisia avoimeen keskusteluun kannabiksesta. Kampanjan verkkosivulla on tarjolla tukea ja apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyviin huoliin ja ajatuksiin. Myös nuorten parissa toimiville ammattilaisille tarjotaan tukea ja materiaalia puheeksioton tueksi.

Ehkäisevän päihdetyön viikon järjestää vuosittain Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto.