Eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina 2.4.2023.

Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 22.3.-28.3.2023 Marttilan kirjastossa, Härkätie 723, 21490 Marttila, jossa voi äänestää seuraavina aikoina:

keskiviikko – torstai: 22.3.–23.3.2023 klo 12.00–17.00
perjantai: 24.3.2023 klo 10.00–17.00
lauantai – sunnuntai: 25.–26.3.2023 klo 11.00–14.00
maanantai: 27.3.2023 klo 12.00–19.00
tiistai: 28.3.2023 klo 10.00–17.00

Vaalipäivän äänestys

Kunta on vaaleja varten määrätty yhdeksi äänestysalueeksi. Äänestyspaikka on Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, 21490 Marttila. Vaalitoimitus suoritetaan 2.4.2023 klo 9–20.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Hänen tulee ottaa mukaansa äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Jos äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, hän voi äänestämistä varten hakea maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin lähimmältä poliisiasemalta.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys järjestetään 22.-28.3.2023 välisenä aikana erikseen ilmoitettuna päivänä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti osoitteeseen Marttilan kunnanvirasto, Härkätie 773, 21490 Marttila tai puhelimitse 044 744 9200.  Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen kotiäänestyslomaketta, jota on saatavana kunnan www-sivuilta ja kunnanvirastosta.

Vaalien ulkomainonta

Ulkomainonta saadaan aloittaa 15.3.2023. Mainoskehikot sijoitetaan keskustaajamaan kunnantalon tontille. Mainosten asettaminen muualle keskustaajamaan Marttilan kunnan omille alueille, kunnan omistamiin rakennuksiin, laitteisiin ja muihin rakennelmiin on kiellettyä. Mainokset tulee poistaa 3 päivän kuluessa vaaleista.

Kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle, yhteislistalle ja valitsijayhdistykselle varataan yksi mainospaikka (kaksipuoleinen) ja järjestys vasemmalta oikealle määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kunta nimeää varatut mainospaikat valmiiksi. Ehdokkaita asettaneiden ryhmien tulee viimeistään 8.3.2023 ilmoittaa kunnan sähköpostiin kunta@marttila.fi tulevatko ne käyttämään Marttilan kunnan tarjoamia vaalimainospaikkoja. Mainospaikat ovat maksuttomia.

Lisätietoja vuoden 2023 eduskuntavaaleista saa Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi sekä keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Heini Luomalta, puh. 044 744 9210, heini.luoma@marttila.fi

Marttilassa 25.1.2023

MARTTILAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Kotiäänestyslomake 26.1.2023 08:25 114 kt 11