Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 § ja 58 d §:n 1 momentin nojalla yksityiset elinkeinonharjoittajat ja yksityiset juridiset henkilöt järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Tämä koskee yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu sisätiloissa yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikkia alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, Varsinais-Suomen kuntien alueella.
Tämä päätös kohdistuu ainoastaan yleisiin kokouksiin ja yleisötilaisuuksiin, ei muihin tartuntatautilain 58 § ja 58 d §:n mukaisiin soveltamiskohteisiin.
Tämä päätös kohdistuu ainoastaan elinkeinonharjoittajiin ja yksityisiin juridisiin henkilöihin, mutta ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa tai Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitettuihin ravitsemistoiminnan harjoittajiin.
Tämän päätöksen mukaiset toimijat, yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämiseen sekä lähikontakti on määritelty tartuntatautilain 58 § ja 58 d § mukaisesti tämän päätöksen perusteluissa.

Määräys on voimassa ajalla 4.8.2021 – 31.8.2021.

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf LSAVI 8580 Päätös TTL 58 ja 58 d § 2021 Varsinais-Suomi 3.8.2021 4.8.2021 14:49 147