Vesihuoltolaitoksen tiedotteet julkaistaan tarvittaessa etusivun Ajankohtaista-palstalla.

Vesihuoltolaitoksen tarkoituksena on toimittaa kuluttajille ja asiakkaille puhdasta pohjavettä riittävällä paineella ilman katkoksia.

Viemärilaitoksen tarkoituksena on kerätä ja puhdistaa keskustaajaman käyttämä vesi siten, että siitä ei ole luonnolle haittaa eikä se rehevöitä vesistöjä.

Liittyminen vesihuoltolaitokseen

Liittymisen kunnan vesi- ja/tai viemärijohtoon tullessa ajankohtaiseksi on liittymistä haluavan otettava yhteyttä tekniseen johtajaan Kirsi Halkolaan, puh. 044 744 9510.

Mikäli liittyminen katsotaan mahdolliseksi, liittyjä täyttää liittymishakemuksen. Tämän jälkeen laaditaan liittymissopimus, jossa määritellään liittymisehdot, mm. liittymispiste, liittymis- ja padotuskorkeus.

Liittyjän ja laitoksen välisissä suhteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia valtuuston hyväksymiä yleisiä määräyksiä. Talojohtoa voi ryhtyä rakentamaan, kun hakemus on tehty ja laitos on määritellyt liittymispisteen korkeustietoineen.

Vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja kulutuksesta on suoritettava kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaiset maksut. Vesilaitos on laskuttanut vuodesta 2013 lähtien kolme kertaa vuodessa. Ensimmäinen on arviolaskutus 1.1. – 30.4., toinen laskutus on lukemalaskutus elokuussa ja kolmas laskutus on arviolaskutus 31.12. asti.

Ollilan viemäröinti

Marttilan kunta järjesti 12.1.2016 Ollilan siirtoviemäriin liittymisestä yleisötilaisuuden, jonka aineisto löytyy tästä.

Ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimuksen alustus
Oy Grundfors pumput Ab, Mikael Hirvosen esitys
Pumppaamoratkaisut pohjoisiin oloihin -kiinteistöpumppaamoesite
Polar 9 -tuotekortti
Polar 10 -tuotekortti
Polar 1000 -tuotekortti

Vesitutkimustulokset

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Seloste 20-7578-1 liitteineen 19.11.2020 11:58 666 KB 10
pdf Seloste 20-5299-1 liitteineen 11.8.2020 11:25 670 KB 37
pdf Seloste 20-3210-1 liitteineen 1.6.2020 15:27 666 KB 43
pdf Seloste 20-1198-1 liitteineen 24.2.2020 15:35 666 KB 29
pdf Seloste 20-102-1 liitteineen 13.1.2020 10:43 669 KB 25
pdf Seloste 19-9454-1 liitteineen 17.12.2019 09:56 666 KB 31
pdf Seloste 19-8533-1 liitteineen 11.11.2019 12:39 666 KB 25
pdf Seloste 19-6415-1 liitteineen 19.8.2019 10:44 786 KB 28
pdf Seloste-19-3970-1-liitteineen 4.6.2019 11:58 666 KB 25
pdf Seloste-19-1364-1-liitteineen 25.2.2019 15:08 666 KB 27
pdf Seloste-19-261-1-liitteineen 14.1.2019 10:44 666 KB 28