Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottamista säätelee maa-aineslaki. Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslupa. Maa-ainesten ottamista valvoo Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Pöytyän alueella Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta.

Maa-ainesten ottajan on varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheutua ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Lisätiedot Kosken Tl kunnan sivuilta