Yleiset tiet

Väylävirasto ja ELY-keskukset huolehtivat väylien liikennöitävyydestä ympäri vuoden. Talvihoidon toimintalinjat määrittelevät ne periaatteet, joiden mukaan maanteiden liikennöitävyys talviaikana turvataan ja tiet hoidetaan. Talvihoidon toimintalinjat on uudistettu vuonna 2018, ja uudet linjaukset astuvat voimaan urakoissa vuosina 2019-2023. Marttila kuuluu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueeseen.

Toimialueen teiden hoitoluokat on esitetty Väylä -karttapalvelussa. Toimialueen teihin kuuluvat Marttilassa Valtatie 10 (Hämeentie ja Turuntie), Tie 224 (Salontie ja Aurantie), Tiipiläntie, Härkätie, Marttilantie, Heikolantie (Härkätieltä Heikonlantie-Mäkkyläntie risteykseen saakka), Hongistontie, Taatilantie, Simalantie (Härkätieltä Lapinsuolle), Kyröntie ja Karinaistentie.

Väyläviraston sivulta Maanteiden hoidon kilpailutus saat tietoa 5-vuotisista maanteiden hoitourakoista. Tämän hetken hoitourakoiden jakaantuminen selviää sivulta löytyvästä linkistä Maanteiden hoidon urakoitsijat kartalla 1.10.2021 – 1.10.2022. Marttilan alue kuuluu pääosin YIT:n hoitamaan Liedon maanteiden hoitourakkaan 2020 – 2025, hoitourakalla on YIT – Liedon maanteiden hoitourakka 2020 – 2025 facebook-sivu.

Yleisten teiden kuntoon tai teiden kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella.

Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla Tienkäyttäjän linja, 24 h, p. 0200 2100 (pvm). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu, pölyävä soratie ja liukas tie.

Liikennetilanne-palvelu esittää Fintrafficin, Väyläviraston sekä Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) keräämiä tietoja liikenteestä havainnollisesti kartalla. Palvelussa esitetään tietoja, joita em. organisaatiot tällä hetkellä keräävät tie-, meri- ja rautatieliikenteestä. Esitetyt tiedot tulevat tiesää- ja liikenteen mittausjärjestelmistä, liikenteenohjausjärjestelmistä sekä muista tietojärjestelmistä.

Kaavatiet ja kadut

Kunnan tekninen toimisto vastaa kaavateiden ja katujen kunnossapidosta, aurauksesta, hiekoituksesta ja pölynsidonnasta. Marttilassa oli kunnossapidettäviä katuja ja kaavateitä vuonna 2018 yhteensä 9520 m.

Tekninen lautakunta päätti 28.9.2021 49 § antaa talvikunnossapidon kausiksi 2021–2022 ja 2022–2023 seuraaville urakoitsijoille:
– Osa-alue 1; Marttilan Kiinteistöhuolto Ky, asiakaspalautteet työaikoina puh. 0440 538234
– Osa-alue 2; O. Kylänpää Oy, asiakaspalautteet työaikoina puh. 050 3085605
– Osa-alue 3; T:mi Jorma Korpi, asiakaspalautteet työaikoina puh. 0500 592984

Marttilan kunnalla on käytössä huollon toiminnanohjausjärjestelmä, johon voit jättää sähköisen palvelupyynnön myös kaavateihin liittyen, lomakkeet toimivat myös mobiililaitteilla. Palvelupyyntölomakkeelle voit liittää kuvia tai muita tiedostoja ja saat halutessasi palvelupyynnön tilamuutokset sähköpostiisi.

Yleiset palvelupyynnöt; häiriö- ja vikailmoitukset, turvallisuushuomiot, parannusehdotukset ja palaute koskien kaavatietä, katuvaloja, kunnan puisto- ja urheilualueita, kiinteistöjä tai vesihuoltoa

Yksityistiet

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat tiekunnat kukin omalta osaltaan. Tiekuntien yhteystiedot saa teknisen toimiston toimistosihteeriltä Pia Aallolta, puh. 044 744 9515.

Marttilan kunta avustaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparantamista. Marttilan kunnassa on vuosittain kunnossapitoavustuksen piiriin kuuluvia yksityisteitä n. 44 kpl, yhteensä n. 151 km. Kunnossapitoavustuksien hakuajasta tiedotetaan vuosittain kunnan ajankohtaista-palstalla. Perusparantamiseen liittyviä avustushakemuksia voi jättää koko vuoden, merkittävimmistä avustushakemuksista kannattaa olla yhteydessä teknisen toimeen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Yksityisteiden kunnossapidon avustushakemuslomake löytyy marttila.fi/asioi-verkossa. Peruskorjausavustuksen hakemiseen on oma lomakkeensa ja peruskorjausavustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Myös valtio avustaa yksityisteiden parantamista

Yksityistiekunta voi hakea rakentamiseksi luettavaan parantamiseen valtionavustusta ELY-keskukselta. ELY-keskus antaa hakemuksesta päätöksen arvioituaan hankkeen avustuskelpoisuuden, kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Lisätietoa ELY-keskuksen sivuilta.

Yksityistieasioissa on monta toimijaa, yksityistieapurin avulla selviää myös, mihin tulee ottaa yhteyttä oman asian hoitamiseksi.