Liikenneturvallisuus

Marttilan liikenneturvallisuussuunnitelma

Marttilan kunnanhallitus on 24.4.2023 78 § hyväksynyt Marttilan liikenneturvallisuussuunnitelman.

Liikenneturvallisuussuunnitelman kansi

Liikenneturvallisuussuunnitelma valmisteltiin Loimaan seudun kuntien yhteistyönä, kaikille kunnille valmistui kuntakohtainen liikenneturvallisuussuunnitelma liitteineen. Liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta käynnistyi keväällä 2021. Viime kevään ja kesän aikana toteutettiin kaikille avoin liikenneturvallisuuskysely. Syksyn 2021 aikana seudun liikenneturvallisuustyölle asetettiin yhteinen visio ja tavoitteet sekä käynnistettiin toimenpiteiden suunnittelu. Toimenpiteiden suunnittelu jatkui alkuvuoteen 2023 asti yhteistyössä kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kanssa.

Seudullinen liikenneturvallisuusvisio, tavoitteet ja painotukset luovat perustan paikalliselle liikenneturvallisuustyölle. Kuntakohtaisissa suunnitelmissa on kuvattu konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kunnan liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi ja tason nostamiseksi, liikennekasvatuksen ja viestinnän toteuttamiseksi sekä liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Yhteistyön tekeminen ja vastuun jakaminen eri osapuolille on erityisen tärkeää.

Liikenneturvallisuusvisio, tavoitteet ja painopistealueet Loimaan seudulla

Liikenneturvallisuusvisio, tavoitteet ja painopistealueet Loimaan seudulla

Marttilan kunnassa toimii aktiivinen liikenneturvallisuustyöryhmä, johon kuuluu kunnanjohtaja, tekninen johtaja, rakennus- ja kiinteistöpäällikkö, aluearkkitehti, varhaiskasvatusjohtaja, rehtori-sivistysjohtaja, elinkeinoasiantuntija ja vapaa-aikapäällikkö sekä nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston, hyvinvointialueen, Varsinais-Suomen ELYn, Liikenneturvan ja Pelastuslaitoksen edustajat ja liikenneturvallisuuskoordinaattori. Marttila on mukana seudullisessa liikenneturvallisuuskoordinaattorityössä, jonka kautta kunta ja työryhmä saa asiantuntija-apua käytännön liikenneturvallisuustyöhön.

Kuntalaisen tärkeä palautekanavat:

Hyödylliset linkit kuntakohtaisiin onnettomuustilastoihin:

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Yleiset tiet

Väylävirasto ja ELY-keskukset huolehtivat yleisten väylien liikennöitävyydestä ympäri vuoden. Talvihoidon toimintalinjat määrittelevät ne periaatteet, joiden mukaan maanteiden liikennöitävyys talviaikana turvataan ja tiet hoidetaan. Talvihoidon toimintalinjat on uudistettu vuonna 2018, ja uudet linjaukset astuvat voimaan urakoissa vuosina 2019-2023.

Marttila kuuluu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueeseen. Toimialueen teihin kuuluvat Marttilassa Valtatie 10 (Hämeentie ja Turuntie), Tie 224 (Salontie ja Aurantie), Tiipiläntie, Härkätie, Marttilantie, Heikolantie (Härkätieltä Heikonlantie-Mäkkyläntie risteykseen saakka), Hongistontie, Taatilantie, Simalantie (Härkätieltä Lapinsuolle), Kyröntie ja Karinaistentie. Marttilan alue kuuluu pääosin YIT:n hoitamaan Liedon maanteiden hoitourakkaan 2020 – 2025.

Hyödylliset linkit:

Kaavatiet ja kadut

Kunnan tekninen toimisto vastaa kaavateiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta, aurauksesta, hiekoituksesta, pölynsidonnasta ja liikenneturvallisuudesta. Marttilassa oli kunnossapidettäviä katuja ja kaavateitä vuonna 2022 yhteensä 11,5 km.

Marttilan kaavatien violetti, Ely:n tiet sininen, yksityistiet musta

Hyödyllisiä sähköisiä palveluja:

Yksityistiet

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat tiekunnat kukin omalta osaltaan. Tiekuntien yhteystiedot saa teknisen toimiston toimistosihteeriltä Pia Aallolta, puh. 044 744 9515.

Marttilan kunta avustaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparantamista

Marttilan kunnassa on vuosittain kunnossapitoavustuksen piiriin kuuluvia yksityisteitä n. 44 kpl, yhteensä n. 151 km. Kunnossapitoavustuksien hakuajasta tiedotetaan vuosittain kunnan ajankohtaista-palstalla. Perusparantamiseen liittyviä avustushakemuksia voi jättää koko vuoden, merkittävimmistä avustushakemuksista kannattaa olla yhteydessä teknisen toimeen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Hyödylliset linkit:

Myös valtio avustaa yksityisteiden parantamista

Yksityistiekunta voi hakea rakentamiseksi luettavaan parantamiseen valtionavustusta ELY-keskukselta. ELY-keskus antaa hakemuksesta päätöksen arvioituaan hankkeen avustuskelpoisuuden, kiireellisyyden ja vaikuttavuuden.

Hyödylliset linkit: