Vireillä olevat kaavat

Myllyrannan alueen asemakaava

Kunnanhallitus päätti 4.12.2018 aloittaa asemakaavan laadinnan Myllyrannan alueella. Tavoitteena on uuden pientaloalueen kaavoittaminen Marttilan taajaman pohjoisreunalle Ihmistenojan varteen. Alue täydentää Myllyvainion asemakaava-aluetta.

Kaavaehdotus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.8.2019 käsitellyt kaavaehdotusta ja päättänyt asettaa sen yleisesti nähtäville.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 23.8.-23.9.2019 kunnan www-sivuilla www.marttila.fi, kunnanvirastossa (Härkätie 773) ja kirjastossa (Härkätie 723) niiden aukioloaikoina.

Kaavaehdotusta on työstetty muistutusten ja lausuntojen pohjalta. Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotusta kokouksessaan 10.2.2020 ja päätti esittää valtuuston hyväksyttäväksi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.  Kunnanvaltuusto tulee käsittelemään Myllyrannan kaavaa seuraavassa kokouksessaan.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Carita Maisila, puh. 044 744 9110, carita.maisila (a) marttila.fi

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf AK_Myllyranta_Kaavakartta_Ehd 21.8.2019 15:12 562 KB 157
pdf AK_Kaavaselostus Myllyranta_Ehd 21.8.2019 15:13 2 MB 122
pdf Liite 1 OAS Myllyranta_Ehd 21.8.2019 15:14 1 MB 69
pdf Liite 2 Seurantalomake_Ehd 21.8.2019 15:14 15 KB 56
pdf Liite 3 Myllyranta kaava-alue 21.8.2019 15:14 375 KB 115
pdf Liite 4 Havainnekuva_Ehd 21.8.2019 15:14 488 KB 81
pdf Liite 5 Myllyranta Maisemaselvitys 21.8.2019 15:14 834 KB 77
pdf Liite 6 Myllyranta Yleiskaavallinen selvitys 21.8.2019 15:14 855 KB 82
pdf Liite 7 Myllyranta Luontoselvitys 21.8.2019 15:14 10 MB 114
pdf Liite 8 Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavoittajan vastineet 21.8.2019 15:14 263 KB 85