Myllyrannan alueen asemakaava

Kunnanhallitus päätti 4.12.2018 aloittaa asemakaavan laadinnan Myllyrannan alueella. Tavoitteena on uuden pientaloalueen kaavoittaminen Marttilan taajaman pohjoisreunalle Ihmistenojan varteen. Alue täydentää Myllyvainion asemakaava-aluetta.

Kaavaehdotus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.8.2019 käsitellyt kaavaehdotusta ja päättänyt asettaa sen yleisesti nähtäville.

Kaavaehdotus on nähtävillä 23.8.-23.9.2019 kunnan www-sivuilla www.marttila.fi, kunnanvirastossa (Härkätie 773) ja kirjastossa (Härkätie 723) niiden aukioloaikoina.

MRA:n (maankäyttö- ja rakennusasetus) 27 §:n mukaisesti kuntalaiset ja muut osalliset voivat tehdä muistutuksen kaavaehdotuksesta kirjallisesti. MRA:n 28 §:n mukaisesti viranomaisilta pyydetään kaavaehdotuksesta lausunnot. Mahdolliset muistutukset ja lausunnot pyydetään toimittamaan nähtävilläoloaikana eli viimeistään 23.9.2019 Marttilan kunnanhallitukselle osoitettuina sähköpostitse kunta@marttila.fi tai kunnanvirastoon, Härkätie 773, 21490 Marttila.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Carita Maisila, puh. 044-744 9110 tai carita.maisila@marttila.fi.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf AK_Myllyranta_Kaavakartta_Ehd 21.8.2019 15:12 562 KB 122
pdf AK_Kaavaselostus Myllyranta_Ehd 21.8.2019 15:13 2 MB 98
pdf Liite 1 OAS Myllyranta_Ehd 21.8.2019 15:14 1 MB 53
pdf Liite 2 Seurantalomake_Ehd 21.8.2019 15:14 15 KB 41
pdf Liite 3 Myllyranta kaava-alue 21.8.2019 15:14 375 KB 70
pdf Liite 4 Havainnekuva_Ehd 21.8.2019 15:14 488 KB 59
pdf Liite 5 Myllyranta Maisemaselvitys 21.8.2019 15:14 834 KB 45
pdf Liite 6 Myllyranta Yleiskaavallinen selvitys 21.8.2019 15:14 855 KB 50
pdf Liite 7 Myllyranta Luontoselvitys 21.8.2019 15:14 10 MB 90
pdf Liite 8 Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavoittajan vastineet 21.8.2019 15:14 263 KB 66