Asemakaavan muutoksen laatiminen/Torialue

Marttilan kunta on aloittanut asemakaavan muutoksen laadinnan keskustaajaman eteläosassa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa kuntaan torialue. Samalla tarkastellaan muuta päivitystarvetta lähialueella.

Kunnanhallitus on 12.6.2023 hyväksynyt MRL:n 63 §:n mukaisen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä kunnan www-sivuilla, kunnanvirastossa ja kirjastossa kaavan laadinnan ajan.

Lisätietoja antaa vs. kunnanjohtaja Heini Luoma, p. 044 744 9210, heini.luoma@marttila.fi ja aluearkkitehti Pilar Meseguer, p. 044 740 5088, pilar.meseguer@marttila.fi


Asemakaavan muutoksen laatiminen korttelissa 134

Marttilan kunta on aloittanut asemakaavan muutoksen laadinnan keskustaajamassa korttelissa 134. Tavoitteena on muuttaa korttelin käyttötarkoitus niin, että se vastaa paremmin tulevaisuuden keskustaajaman kehitystarpeisiin.

Kunnanhallitus on 22.5.2023 hyväksynyt MRL:n 63 §:n mukaisen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä kunnan www-sivuilla, kunnanvirastossa ja kirjastossa kaavan laadinnan ajan.

Lisätietoja antaa vs. kunnanjohtaja Heini Luoma, p. 044 744 9210, heini.luoma@marttila.fi ja aluearkkitehti Pilar Meseguer, p. 044 740 5088, pilar.meseguer@marttila.fi


Asemakaavan muutoksen laatiminen korttelissa 9

Marttilan kunta on aloittanut asemakaavan muutoksen laadinnan keskustaajamassa korttelissa 9. Tavoitteena on muuttaa korttelin käyttötarkoitus niin, että se vastaa paremmin tulevaisuuden keskustaajaman kehitystarpeisiin. Samalla tarkastellaan myös lähiympäristöä kokonaisuutena.

Kunnanhallitus on 13.3.2023 hyväksynyt MRL:n 63 §:n mukaisen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä kunnan www-sivuilla, kunnanvirastossa ja kirjastossa kaavan laadinnan ajan.

Lisätietoja antaa vs. kunnanjohtaja Heini Luoma, p. 044 744 9210, heini.luoma@marttila.fi ja aluearkkitehti Pilar Meseguer, p. 044 740 5088, pilar.meseguer@marttila.fi

 

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Marttilan tori OAS 13.6.2023 14:40 2 Mt 133
pdf Kuulutus vireilletulosta lehteen ja nettiin_Torialue 27.7.2023 12:10 88 kt 67
pdf Kuulutus vireilletulosta_Kortteli 134 Asemakaavamuutos 23.5.2023 14:43 88 kt 105
pdf Kortteli 134 OAS 23.5.2023 14:43 1 Mt 79
pdf Kortteli 134_Kaavaluonnos 23.5.2023 14:43 928 kt 77
pdf Kuulutus kaavaluonnos_Kortteli 9 Asemakaavamuutos 20.3.2023 13:05 89 kt 165
pdf Kortteli 9 OAS 20.3.2023 13:06 2 Mt 96
pdf AKM_KORTTELI 9 Luonnos 20.3.2023 13:05 741 kt 89