Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaava

Kaavasuunnittelun tavoitteena on ollut laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimaloille. Suunnittelun tavoitteena oli toteuttaa tuulipuiston rakentaminen maiseman ja luonnonympäristön ominaispiirteet ja asumisviihtyvyys huomioon ottaen. Lisäksi tavoitteena oli ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet.

Marttilan kunnanvaltuusto on 26.4.2016 § 22 hyväksynyt Verhonkulman tuulivoimaosayleiskaavan ja se on tullut voimaan 21.9.2017.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Verhonkulman tuulivoimapuiston oikeusvaikutteinen osayleiskaava 17.10.2017 14:05 2 Mt 1239
pdf Verhonkulman tuulivoimapuiston selostus 17.10.2017 14:05 8 Mt 1919
pdf Verhonkulman tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.10.2017 14:05 3 Mt 887