Varhan palveluverkon suunnittelu etenee: tilannekatsaus hyvinvointialueen palveluiden sijoittumisista.

Suunnitelmat koskevat mm. sote-palveluiden, vuodeosastojen sekä ikääntyneiden palveluiden sijaintia. Varsinaiset esitykset palveluverkkoa koskevaan päätöksentekoon tehdään alkukesän aikana erillisestä valmistelusta.

Jokaisessa Varhan alueen kunnassa säilyy vähintään sote-pistetasoiset palvelut. Suunnitelmat sisältävät toimipaikkojen sulkemisia, mutta samaan aikaan palvelujen saatavuus turvataan eri tavoin

Varha järjestää maanantaina 13.5. klo 18-19 kaikille avoimen Asukas-live–tapahtuman, jossa esitellään palveluverkkouudistuksen nykytilannetta ja vastataan esille tulleisiin kysymyksiin. Suorassa lähetyksessä ovat paikan päällä johtava asiantuntija Leena Setälä sekä tulosaluejohtajat Mikko Pakarinen (sote-palvelut), Eeva-Sirkku Pöyhönen (Ikääntyneiden palvelut) ja Mikko Pietilä (Tyks-sairaalapalvelut).

Varhan palveluverkkosuunnitelma etenee – asukaslive 13.5.2024