Kunnanhallitus on päättänyt 13.1.2020, että kaikki yhdistysten avustushakemukset myöntää vuodesta 2020 alkaen keskitetysti kunnanhallitus. Vuonna 2020 ei ole siis erillistä hakua nuoriso- ja liikuntatoimen avustuksiin.
Avustuksia myönnetään yleishyödyllisille marttilalaisille yhdistyksille sekä nuoriso- ja liikuntatoimen yhdistyksille, jotka järjestävät aktiivista toimintaa Marttilan kunnan alueella.

Hakemus löytyy Avustushakemuslomakkeet- kansiosta.

LOISTO-kirjastojen verkkokirjasto

Demokratia.fi
Demokratia.fi kokoaa yhteen osallistumiseen ja kansalaisvaikuttamiseen liittyviä palveluita ja tietoa. Uudistetulta sivustolta löytyy nyt Tietotori-osio, joka tarjoaa perustietoa demokratiaan olennaisesti kuuluvista teemoista kuten vaaleista, lainsäädännöstä ja yhdenvertaisuudesta.
Kansanvalta.fi

Tarjoaa monipuolista tietoa suomalaisesta demokratiasta ja kansalaisvaikuttamisen keinoista niin kunnissa kuin valtion tasolla.

Otakantaa.fi

Valtionhallinnon keskustelufoorumi, jossa ministeriöt järjestävät kansalaiskuulemisia eri aiheista.

Kuntalaisaloite.fi

Kuntalaisaloite.fi -palvelu tarjoaa pohjan kuntalaisaloitteiden tekemiselle.