Lomakkeet ja sähköisen asioinnin kanavat löytyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sivustolta: https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/sahkoinen-asiointi-ja-lomakkeet

Yhdistysten/seurojen avustushakemusten jättöaika 2.5.2024

Avustushakemus_seuralle_yhdistykselle_2024 (pdf)

Avustushakemus seuralle yhdistykselle 2024 word

Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemusten jättöaika 31.5. ja peruskorjausavustushakemuksia voi jättää ympäri vuoden

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksien jakoperusteet 2022 (pdf)
Yksityistie kunnossapito avustuslomake (word)
Yksityistie kunnossapito avustuslomake (pdf)
Yksityistie peruskorjaus avustuslomake (word)
Yksityistie peruskorjaus avustuslomake (pdf)

Marttilan kunnalla on käytössä huollon toiminnanohjausjärjestelmä, johon voit jättää sähköisen palvelupyynnön alla listatuilla lomakkeilla, lomakkeet toimivat myös mobiililaitteilla. Palvelupyyntölomakkeelle voit liittää kuvia tai muita tiedostoja ja saat halutessasi palvelupyynnön tilamuutokset sähköpostiisi.

Yleiset palvelupyynnöt; häiriö- ja vikailmoitukset, turvallisuushuomiot, parannusehdotukset ja palaute koskien kaavatietä, katuvaloja, kunnan puisto- ja urheilualueita, kiinteistöjä tai vesihuoltoa (linkki lomakkeeseen)

Kunnan toimintakiinteistöä tai urheilualueita koskevan palvelupyynnöt; häiriö- ja vikailmoitukset, parannusehdotukset ja palaute (linkki lomakkeeseen)

Kunnan vuokra-asuntojen palvelupyynnöt; vuokra-asunnon, sen rakennuksen tai ulkoalueen häiriö- ja vikailmoitukset ja palaute (linkki lomakkeeseen)

LOISTO-kirjastojen verkkokirjasto

Demokratia.fi
Demokratia.fi kokoaa yhteen osallistumiseen ja kansalaisvaikuttamiseen liittyviä palveluita ja tietoa. Uudistetulta sivustolta löytyy nyt Tietotori-osio, joka tarjoaa perustietoa demokratiaan olennaisesti kuuluvista teemoista kuten vaaleista, lainsäädännöstä ja yhdenvertaisuudesta.
Kansanvalta.fi

Tarjoaa monipuolista tietoa suomalaisesta demokratiasta ja kansalaisvaikuttamisen keinoista niin kunnissa kuin valtion tasolla.

Otakantaa.fi

Valtionhallinnon keskustelufoorumi, jossa ministeriöt järjestävät kansalaiskuulemisia eri aiheista.

Kuntalaisaloite.fi

Kuntalaisaloite.fi -palvelu tarjoaa pohjan kuntalaisaloitteiden tekemiselle.