KUULUTUS

Asemakaavan muutos/Torialue

Marttilan kunta on aloittanut asemakaavan muutoksen laadinnan keskustaajaman eteläosassa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa kuntaan torialue. Samalla tarkastellaan muuta päivitystarvetta lähialueella.

Kunnanhallitus on 12.6.2023 hyväksynyt MRL:n 63 §:n mukaisen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä kunnan www-sivuilla, kunnanvirastossa ja kirjastossa kaavan laadinnan ajan.

Lisätietoja antaa vs. kunnanjohtaja Heini Luoma, p. 044 744 9210, heini.luoma@marttila.fi ja aluearkkitehti Pilar Meseguer, p. 044 740 5088, pilar.meseguer@marttila.fi

Marttilassa 13.6.2023
Kunnanhallitus

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Marttilan tori OAS 13.6.2023 14:40 2 Mt 163