Marttilan kunta on aloittanut asemakaavan muutoksen laadinnan keskustaajamassa korttelissa 134. Tavoitteena on muuttaa korttelin käyttötarkoitus niin, että se vastaa paremmin tulevaisuuden keskustaajaman kehitystarpeisiin.

Kunnanhallitus on 22.5.2023 hyväksynyt MRL:n 63 §:n mukaisen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä kunnan www-sivuilla, kunnanvirastossa ja kirjastossa kaavan laadinnan ajan.

Lisätietoja antaa vs. kunnanjohtaja Heini Luoma, p. 044 744 9210, heini.luoma@marttila.fi ja aluearkkitehti Pilar Meseguer, p. 044 740 5088, pilar.meseguer@marttila.fi

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Kuulutus vireilletulosta_Kortteli 134 Asemakaavamuutos 23.5.2023 14:43 88 kt 42