Vuoden 2022 aluevaaleissa valitaan edustajat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

Vaalipäivän äänestys sunnuntaina 23.1.2022 klo 9-20
Kunta on vaaleja varten määrätty yhdeksi äänestysalueeksi. Äänestyspaikka on Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, 21490 Marttila.

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022 Marttilan kirjastossa, Härkätie 723, 21490 Marttila
keskiviikko-torstai           12.-13.1.2022    klo 12.00 – 17.00
perjantai                             14.1.2022          klo 10.00 – 17.00
lauantai-sunnuntai          15.-16.1.2022    klo 11.00 – 14.00
maanantai                          17.1.2022          klo 12.00 – 19.00
tiistai                                   18.1.2022          klo 10.00 – 17.00

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestystä koskeva ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00, osoite Härkätie 773, 21490 Marttila, puh. 044 744 9200. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai kotiäänestyslomakkeella, jota on saatavana kunnanvirastosta ja kunnan www-sivuilta.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla, joten äänestäjiä kehotetaan ottamaan henkilöllisyystodistus mukaan. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa voimassa oleva poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot: Marttilan kunnan keskusvaalilautakunta, Härkätie 773, 21490 Marttila, puh. 044 744 9200, keskusvaalilautakunnan sihteeri Heini Luoma,
puh. 044 744 9210 ja sähköposti heini.luoma@marttila.fi.

Marttilassa 22.11.2021

MARTTILAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Aluevaalit 2022 Kuulutus 22.11.2021 10:39 109 kt 7