Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevan lain. Uudistuksessa sote-palvelujen ja pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointi-alueille 1.1.2023. Marttila kuuluu Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle valitaan 79 aluevaltuutettua. Ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuussa 2023.

Vaalipäivän äänestys sunnuntaina 23.1.2022 klo 9-20
Kunta on vaaleja varten määrätty yhdeksi äänestysalueeksi. Äänestyspaikka on Marttilan koulu, Metsäniityntie 11, 21490 Marttila.

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022 Marttilan kirjastossa, Härkätie 723, 21490 Marttila
keskiviikko-torstai 12.-13.1.2022 klo 12.00 – 17.00
perjantai 14.1.2022 klo 10.00 – 17.00
lauantai-sunnuntai 15.-16.1.2022 klo 11.00 – 14.00
maanantai 17.1.2022 klo 12.00 – 19.00
tiistai 18.1.2022 klo 10.00 – 17.00

Laitoksissa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan erikseen niissä esillä olevilla ilmoituksilla.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestystä koskeva ilmoitus on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00, osoite Härkätie 773, 21490 Marttila, puh. 044 744 9200. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai kotiäänestyslomakkeella, jota on saatavana kunnanvirastosta ja kunnan www-sivuilta.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla, joten äänestäjiä kehotetaan ottamaan henkilöllisyystodistus mukaan. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa voimassa oleva poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot: Marttilan kunnan keskusvaalilautakunta, Härkätie 773, 21490
Marttila, puh. 044 744 9200, keskusvaalilautakunnan sihteeri Heini Luoma, puh. 044 744 9210 ja sähköposti
heini.luoma@marttila.fi.

Marttilassa 10.12.2021

MARTTILAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Aluevaalit 2022 Kuulutus 10.12.2021 09:59 110 kt 23