Marttilan kunta julistaa haettavaksi            

ALUEARKKITEHDIN TYÖSUHTEEN

Marttilan kunta hakee aluearkkitehtia osa-aikaiseen työsuhteeseen Kosken Tl, Marttilan ja Oripään kuntien alueelle 60% työajalla. Aluearkkitehdin tehtävänä on toimia kuntien asiantuntijana kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä asioissa, ohjata suunnittelua, koordinoida osallistumisen ja vaikutusten arviointia, kartoittaa kaavoituksen ja rakentamisen tarpeita sekä huolehtia viranomaisyhteistyön toteutumisesta. Aluearkkitehti laatii kaavoja ja kaavamuutoksia itsenäisesti sekä toimii kuntien asiantuntijana laajempien kaavaprosessien toteuttamisessa.

Lisäksi aluearkkitehti osallistuu kaavoitusta ja muuta alueiden käyttöä tukeviin selvitys-, kehittämis- ja seurantatehtäviin kuten kulttuurimaisemien ja rakennusperinnön hoidon suunnitteluun, ympäristöhankkeiden valmisteluun sekä kunnan kaavoitukseen liittyvien paikkatietojärjestelmien kehittämiseen.

Edellytämme valittavalta suunnittelutehtäviin soveltuvaa korkeakoulututkintoa (tai vastaava opistotasoinen tutkinto), perehtyneisyyttä kaavoitukseen, rakennussuunnitteluun ja kulttuuriperinnön hoitoon sekä riittävää kunnallishallinnon ja maaseutualueiden elinolojen tuntemusta. Kaavoitustyössä on käytössä YTCAD-ohjelma, jonka aiempi käyttökokemus katsotaan eduksi. Arvostamme työkokemusta em. tehtävistä, oma-aloitteista ja itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista yhteistyö- ja oppimishalua.

Aluearkkitehdin pääasiallinen toimipiste on Marttilan kunnantalolla, osoitteessa Härkätie 773, 21490 Marttila. Työtehtäviä on kaikissa toiminta-alueen kunnissa, joten tehtävän hoitaminen edellyttää mahdollisuutta käyttää omaa autoa.

Tehtävä täytetään osa-aikaisena 60 % työajalla ja toistaiseksi voimassa olevana 1.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Aluearkkitehdin palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan.

Hakemukset opinto- ja todistusjäljennöksineen toimitetaan Marttilan kunnanhallitukselle 22.1.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen Härkätie 773, 21490 Marttila tai sähköpostilla osoitteeseen kunta@marttila.fi.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 0447449110, carita.maisila@marttila.fi.

Lisätietoja kunnista www.marttila.fi, www.koski.fi ja www.oripaa.fi

Marttilassa 7.12.2020

Marttilan kunnanhallitus

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Aluearkkitehti hakuilmoitus 2021 16.12.2020 08:00 115 KB 15