Marttilan kunta julistaa haettavaksi

ALUEARKKITEHDIN TYÖSUHTEEN

Marttilan kunta hakee aluearkkitehtia Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Oripään kuntien alueelle. Aluearkkitehdin tehtävänä on toimia kuntien asiantuntijana kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä asioissa, ohjata suunnittelua, koordinoida osallistumisen ja vaikutusten arviointia, kartoittaa kaavoituksen ja rakentamisen tarpeita sekä huolehtia viranomaisyhteistyön toteutumisesta. Aluearkkitehti laatii kaavoja ja kaavamuutoksia itsenäisesti sekä toimii kuntien asiantuntijana laajempien kaavaprosessien toteuttamisessa.

Lisäksi aluearkkitehti osallistuu kaavoitusta ja muuta alueiden käyttöä tukeviin selvitys-, kehittämis- ja seurantatehtäviin kuten kulttuurimaisemien ja rakennusperinnön hoidon suunnitteluun, ympäristöhankkeiden valmisteluun sekä kunnan kaavoitukseen liittyvien paikkatietojärjestelmien kehittämiseen.

Edellytämme valittavalta suunnittelutehtäviin soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä kaavoitukseen, rakennussuunnitteluun ja kulttuuriperinnön hoitoon sekä riittävää kunnallishallinnon ja maaseutualueiden elinolojen tuntemusta. Kaavoitustyössä on käytössä YTCAD-ohjelma, jonka aiempi käyttökokemus katsotaan eduksi. Arvostamme työkokemusta em. tehtävistä, oma-aloitteista ja itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista yhteistyö- ja oppimishalua.

Aluearkkitehdin pääasiallinen toimipiste on Marttilan kunnantalolla, osoitteessa Härkätie 773, 21490 Marttila. Työtehtäviä on kaikissa toiminta-alueen kunnissa, joten tehtävän hoitaminen edellyttää mahdollisuutta käyttää omaa autoa.

Tehtävä täytetään toistaiseksi voimassaolevana helmikuun 2020 alusta lukien (tai sopimuksen mukaan) ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaika. Aluearkkitehdin palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan.

Hakemukset opinto- ja todistusjäljennöksineen toimitetaan Marttilan kunnanhallitukselle 28.11. klo 15 mennessä osoitteeseen Härkätie 773, 21490 Marttila tai sähköpostilla osoitteeseen kunta@marttila.fi.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 0447449110, carita.maisila@marttila.fi.

Lisätietoja kunnista www.marttila.fi, www.aura.fi, www.koski.fi ja www.oripaa.fi

Marttilassa 7.11.2019
Marttilan kunnanhallitus