Tasavallan presidentti on palkinnut suomalaisia äitejä vuodesta 1946 lähtien. Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä omat lapset voivat ehdottaa palkittavia äitejä aluehallintovirastoille. Aluehallintovirastojen esitysten perusteella sosiaali- ja terveysministeriö esittää vuosittain kunniamerkin saajia ritarikunnille.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä toimialueeltaan vuoden 2024 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi.

Äitienpäivän kunniamerkki, Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein, myönnetään lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä ansioituneelle. Perusteluna voi olla myös laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. Työn ja perheen lisäksi heiltä on riittänyt aikaa vapaaehtois- ja talkootöille. Äitejä on mukana vaikuttamassa kuntapäätöksenteossa sekä seurakunnissa. Heillä saattaa olla myös merkittävä rooli lastenlastensa ja lastenlastenlastensa elämässä.

Ammatissaan kasvattajina toimiville (esim. ammatilliset perhekodit, lastensuojelulaitokset, päiväkodit) äitienpäiväkunniamerkkiä ei kuitenkaan myönnetä.

Ehdokkaiden alaikärajana on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä, esimerkiksi ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. sekä myös eri vähemmistöryhmiä kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia.

Ehdokkaiden tulee edustaa tasapuolisesti äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle.

Omien lasten tekemissä kunniamerkkiesityksissä tulee olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kyseessä olevan perheen. Jos äitienpäiväkunniamerkkiä ehdotetaan muille kuin biologisille äideille, esim. kasvatti-, sijais- tai tukiperheiden äideille, ehdotukselle olisi eduksi, jos sen mukana olisi esim. perheen hyvin tuntevan ja perheessä asuneen lapsen puoltokirje. Muutkin omaiset, tuttavat ja naapurit voivat olla aloitteellisia, mutta esityksen tekijänä tulee tällöin olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Aluehallintovirasto ottaa kunniamerkkiesityksessään huomioon sekä tasapuolisen alueellisen jakauman että ruotsinkielisen väestön osuuden. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee aluehallintovirastojen esitysten perusteella kunniamerkkiesityksen ritarikunnille. Kunniamerkit luovutetaan äitienpäivänä valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Ehdotukset äitienpäiväkunniamerkeistä tehdään Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomakkeella ja sosiaali- ja terveysministeriön liitteellä.

Lomakkeet toimintaohjeineen löytyvät julkishallinnon verkkopalvelusta (www.suomi.fi) ja STM:n verkkosivuilta. Niitä voi tilata myös aluehallintovirastoista.

Toimita äitienpäivän kunniamerkkiesitykset viimeistään 3.11.2023 osoitteella:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, PL 4, 13035 AVI.