Ensimmäisen vaiheen äänestyksessä oli mukana ne vuonna 2023 äänestykseen valitut ehdotukset, jotka eivät ole vielä toteutuneet. Lisäksi oli mahdollista antaa jokin muu ehdotus. Äänestys-/ideointivaihe oli avoinna 13.2.2024 saakka. Vastauksia saatiin yhteensä 52.

Kunnan laajennettu johtoryhmä kävi kaikki ideat läpi kokouksessaan 14.2. Kokouksessa todettiin, että ehdotukset olivat erinomaisia ja moni ehdotus tulee varmasti toteutumaan tavalla tai toisella. Toiseen äänestysvaiheeseen eteni neljä ehdotusta, jotka ovat ainakin jollain tavoin toteutettavissa 7 000 euron määrärahalla.

Voit äänestää suosikkiasi neljästä ehdotuksesta 17.3. asti.

Linkki äänestykseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/61CAAAACE1344B7F