Tiedote 21.10.2019 klo 16.00

Vesilaitoksen vuotoa tarkennetaan
Paikattavaa putkivauriota etsitään edelleen n. 700 metrin matkalta eli yhdeltä venttiiliväliltä. Vesivuodon vähentämiseksi kyseisellä alueella on verkoston painetta laskettu ja tämä aiheuttaa muutamille kiinteistöille paineen alentumista, tänään painetta pyrittiin hieman nostamaan haitan vähentämiseksi. Paine palautetaan normaaliksi, kunhan korjaus on saatu tehtyä. Veden kierron muutos ja etsinnästä johtuvat lyhyet katkokset voivat aiheuttaa edelleen sakan irtoamista putkistosta ja sameutta vedessä. Vesitornin vesimäärä on nyt kohtalainen, joten mikäli sakan tai muun vuoksi juoksuttaminen on tarpeellista, sen voi tehdä.

 


Veden sameus johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista. Ilmiö on vaaraton ja vesi muuttuu seistessään melko nopeasti kirkkaaksi. Kuumassa vedessä sameutta ilmenee lähes aina. Ilma poistuu ylöspäin, jolloin vesi kirkastuu alhaalta ylös. Jos sameus painuu pohjaan, on kyseessä jokin muu häiriö.

Ruosteinen, ruskea tai keltainen väri johtuu vesijohtoverkosta peräisin olevien kerrostumien (rauta ja mangaani) irtoamisesta. Irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus tai muutostöiden johdosta. Tällainen vesi ei ole terveydelle vaarallista, mutta veden juomista on silti syytä välttää kunnes haitta poistuu. Pyykkejä ja vesikalusteita vesi saattaa kuitenkin värjätä. Mikäli vesi ei muutu normaaliksi kohtuullisen vedenjuoksutuksen jälkeen, ota yhteys vesilaitokseen.

Jos vesijohtovedessä on laatuhäiriö, kannattaa vettä juoksuttaa runsaasti kaikista hanoista noin kymmenen minuuttia. Juoksuttamista ei kannata arastella suuren vesilaskun pelossa, sillä yksi kuutio (1m3) eli 1000 litraa vettä maksaa kuluttajalle ainoastaan 4,10 euroa. Tässä hinnassa ovat mukana puhdas ja jätevesimaksu sekä alv. Esimerkiksi 15 minuutin huuhtelu keittiön hanasta maksaa alle euron.