Verhonkulman tuulipuistohanke on parasta aikaa käynnissä. Hanke sisältää kuusi voimalaa nimellisteholtaan 4,0-4,38MW.

Hanke on osa neljän tuulipuiston kokonaisuutta, jossa loppuasiakkaana on huonekalujätti Ikea. Hanke toteutetaan markkinaehtoisesti, jolloin asiakas rahoittaa hankkeen eikä yhteiskunnan investointitukea tarvita.

Verhonkulman voimalat otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa ja ne tulevat syöttämään tuottamansa sähkön maakaapeleita pitkin Selän sähköaseman kautta valtakunnan verkkoon, mistä se lopulta päätyy Ikean käyttöön.

Tällä hetkellä rakennustyöt ovat siinä pisteessä, että kolmen voimalan perustukset valetaan vk20, kaapelireitistä noin 6,5km (~60%) on kaivettu ja Selän sähköaseman laajennus on alkamassa Koski TL kunnan puolella.

Työmaan sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta on toivottavaa, että turhaa liikkumista työalueella vältettäisiin erityisesti viikon 20 aikana, jolloin perustuksien valuja suoritetaan ja alueella liikkuu raskasta kalustoa. Betoniautojen reitti tulee vaikuttamaan eniten Leppämäentien ja Rahkiontien liikenteeseen.

Tuulivoimaterveisin,

Verhonkulma Wind Oy