TARJOUSPYYNTÖ

Marttilan kunta tarjoaa vuokralle peltoja seuraavasti:

Ajalle 1.1.2022 – 31.12.2026

3,36 ha Myllypellontiellä, peruslohko 4800138461
1,68 ha Tuulentiellä, peruslohko 4800336707
0,90 ha Metsäniityntiellä, peruslohko 4800323064
Tukioikeuksia yhteensä 3,70 (kohdennetaan ensisijaisesti Myllypellontien peltolohkoon).

Ajalle 1.1.-31.12.2022

Loventiellä peruslohkot 4800138259 (10,45 ha) ja 4800018122 (4,31 ha), yhteensä 14,76 ha, ei tukioikeuksia.

Kaikki vuokralle tarjottavat peltolohkot ovat mukana ympäristökorvauksessa.

Tarjous voidaan antaa kaikista peltolohkoista tai vain osasta. Loventien peltolohkot vuokrataan yhtenä kokonaisuutena. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjottava hinta €/ha, alv 0 %. Valintaperusteena on korkein hehtaarihinta.

Kirjalliset suljetut tarjoukset osoitetaan Marttilan kunnanhallitukselle. Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään torstaina 28.10.2021 klo 15.00 Marttilan kunnanvirastoon, Härkätie 773, 21490 Marttila. Tarjouksesta tulee selkeästi ilmetä, mitä peltolohkoja tarjous koskee. Kuoreen merkintä ”Peltovuokraus”. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei huomioida.

Kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Lisäksi kunta pidättää itsellään oikeuden vuokrasopimuksen irtisanomiseen, mikäli kunta tarvitsee vuokra-aluetta ennen vuokrakauden päättymistä.

Peruslohkoa koskevat tiedot ovat saatavilla kunnanvirastosta ja kunnan www-sivuilla.

Lisätietoja hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210 tai heini.luoma@marttila.fi
Lisätietoa peltolohkoista saa Liedon maaseututoimistosta.

Marttilassa 12.10.2021
Kunnanhallitus

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Tarjouspyyntö Peltojen vuokraukset 1.1.2022 - 12.10.2021 15:47 86 kt 21
pdf Leskinen 1 (Marjamäki) 4800138461 Myllypellontie 12.10.2021 15:36 316 kt 24
pdf Rivari 1 4800323064 Metsäniityntie 12.10.2021 15:36 306 kt 30
pdf Tuulentie 4800336707 12.10.2021 15:37 331 kt 17
pdf Viljala 1 4800138259 ja Viljala 4800018122 Loventie 12.10.2021 15:37 335 kt 36