Koronavirustiedote 14/2020
Marttilan kunnan asukkaille ja työntekijöille 11.12.2020

AVI:n määräys, joka on voimassa 10.1.2021 saakka

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 10.12.2020 tekemällään päätöksellä kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 11.12.2020 – 10.1.2021.

 

Marttilan kunnassa yleiset, kaikkia toimialoja koskevat käytännöt

 • Kaikki lasten, nuorten ja aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään tästä päivästä alkaen ja harrastusten kevätkausi alkaa aikaisintaan 11.1.2021.
 • Kasvomaskien käyttöä suositetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.
 • Yleiseen tilaan voi tulla vain terveenä ja käytetään aina maskia, mikäli se on mahdollista.
 • Hyvä käsihygienia, kasvomaskin käyttö ja turvavälien pitäminen ovat keskeisiä keinoja suojautumisessa.
  Kunnan toimipisteissä on käsienpesumahdollisuus ja käsidesiä saatavilla. Näitä on käytettävä aina tiloihin tultaessa.
 • Asiointi kunnan palveluihin hoidetaan pääasiassa puhelimitse tai sähköpostitse.
 • Tarvittavat tapaamiset on sovittava etukäteen, mikäli mahdollista.
 • Asiakastapaamisissa asiakas käyttää hengityssuojainta tai visiiriä. Mikäli työntekijällä ei ole suojapleksiä työpisteessään, hän käyttää hengityssuojainta tai suojavisiiriä.
 • Kunnan tilojen käyttäjiltä edellytetään voimassa olevien suositusten noudattamista.
 • Kunnan toimielimet kokoontuvat pääsääntöisesti etäyhteyksin.
 • Kunnan työntekijät osallistuvat kaikkiin kokouksiin ja tilaisuuksiin etänä, jos se on mahdollista. Muussa tapauksessa tilaisuuden osallistujat käyttävät kasvomaskia.

 Toimiala- ja yksikkökohtaiset toimintakäytännöt

Marttilan koulu

 • Marttilan koulun henkilökunta käyttää maskia tai visiiriä, mikäli henkilön terveydentila ei sitä estä.
 • Koulutyö toteutetaan toistaiseksi normaalina lähiopetuksena.
 • Kouluun voi tulla vain täysin terveenä ja koronavirustesti on aina aiheellinen, jos kouluikäisellä lapsella tai nuorella on koronavirukseen sopivia oireita. Kouluun voi palata negatiivisen koronavirustestituloksen ja yhden oireettoman päivän jälkeen.
 • Koulussa asioivat huoltajat ja vierailijat käyttävät maskia.

Varhaiskasvatus

 • Lasten ja aikuisten käsihygieniasta huolehditaan tehokkaasti. Lasta hoitoon tuotaessa vanhemmat käyttävät maskia.
 • Lapset tulee pitää flunssaoireiden ilmaannuttua erittäin matalalla kynnyksellä kotihoidossa.
  • Jos lapsi vaikuttaa flunssaiselta, ei lasta voi tuoda päivähoitoon.
  • Jos oireet alkavat päivän aikana, pyydetään vanhempia hakemaan lapsi kotiin.
 • Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Lieväoireisenakaan lapsi ei voi mennä varhaiskasvatukseen. Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, tulee selvittää, johtuvatko ne koronainfektiosta.
 • Henkilöstö käyttää maskia tai visiiriä esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kaikkein pienimpien lasten kanssa työskentelevät käyttävät suojainta mahdollisuuksien mukaan.

Kuntosali ja Martintalo

 • Kuntosali pidetään suljettuna 10.1.2021 saakka.
 • Martintalo pidetään suljettuna 10.1.2021 saakka.
 • Ryhmäliikuntatuntien alkaminen siirtyy, aloituspäivä 18.1.2021

Nuorisotalo Huvila

 • Nuorisotalo Huvilan aukioloaikoja porrastetaan kävijämäärän rajaamiseksi.
 • Nuorisotalolle tullessa pestään kädet ja käsidesiä on tiloissa tarjolla.
 • Nuorisotalolla suositellaan maskin käyttöä kaikille.
 • Turvaväleihin tulee kiinnittää huomiota niin nuorisotalolla kuin muuallakin kokoontuessa.
 • Nuorisotalon ohjaajat käyttävät visiiriä tai maskia

Palaisten uimaranta ja sauna

 • Palaisten sauna on suljettu 10.1.2021 saakka.

Kirjasto ja kulttuuri

 • Kirjasto pidetään avoinna normaalien aukioloaikojen puitteissa lainaustoimintaa varten. Asiointi kirjastossa tulee hoitaa mahdollisimman ripeästi (max 15 minuuttia). Muu oleskelu kirjastossa ei ole sallittua.
 • Kirjaston lehtien lukutila pidetään suljettuna 10.1.2021 saakka.
 • Kirjaston yleisötietokoneet ovat käytettävissä vain välttämättömään asiointiin.
 • Kirjastolle tultaessa puhdistetaan kädet ja käytetään kasvomaskia.
 • Kirjaston henkilökunta käyttää visiiriä opastuksen aikana ja muuten palvelee asiakkaita lainaustiskiltä käsin.
 • Kirjastossa on käytössä aineiston palautuslaatikot.
 • Joulun tunnelmaan on mahdollista virittäytyä museoaitalla (avoinna 12.-13.12. klo 13-16, 14.12 klo 15-18, 15.12. klo 13-16 ja 16.-17.12. klo 15-18)
 • Kirjastossa ja museoaitassa yhtäaikaisten vierailijoiden määrässä noudatetaan yleisiä kokoontumisrajoituksia.

Sosiaalitoimi

 • Sosiaalitoimen henkilökunta käyttää kasvomaskia kaikessa lähikontaktissa sekä asiakkaiden että henkilökunnan kesken.
 • Sosiaalitoimen järjestämässä pienryhmätoiminnassa asiakkaat käyttävät maskia tai visiiriä.

Suvirannan palvelukeskus

 • Palvelukeskuksessa on käytössä tapaamishuone, jossa huolehditaan hyvästä hygieniasta, turvaväleistä ja käytetään maskeja. Vierailuaika on enintään puoli tuntia ja yhtä aikaa vierailijoita saa olla 1-2.
 • Tapaamishuone toimii ajanvarauksella hoitajien kautta.
 • Vuodepotilaiden ja saattohoitopotilaiden kohdalla on mahdollistettu tapaaminen potilashuoneessa, varotoimet huomioiden.
 • Omaisten tapaaminen on sallittua ulkotiloissa, hyvä käsihygienia huomioiden ja maskia käyttäen.
 • Iäkkäiden, riskiryhmään kuuluvien asukkaiden vierailuja kotiin tai läheisten luokse ei suositella.

Suvisiipi ja päivätoiminta sateenkaaren ilopillerit

 • Suvisiiven asumisyksikössä ei voi vierailla, mutta vierailuhuone on käytössä henkilökunnalta tehtävillä ajanvarauksilla. Ulkona vierailut ovat myös mahdollisia.
 • Päivätoiminnassa käytetään maskeja ja kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan.

Yhteystiedot terveyspalveluihin
Marttilan terveysasema
02 4873 7525 (ma-to klo 8.00-15.30 ja pe klo 8.00-14.30)
Marttilan terveysasema on suljettuna vko 53 eli 28.12.-31.12.2020.

Härkätien terveyskeskus ajanvaraus
02 4873 7231 (ma-to klo 8.00-15.30 ja pe klo 8.00-14.30)

 

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Koronavirustiedote 14.2020 11.12.2020 11.12.2020 12:38 180 kt 173