Вебсайт Lastensuojelu.info містить основну інформацію про послуги, що надаються у Фінляндії сім’ям із дітьми. Інформація на сайті призначена для батьків-іммігрантів та професіоналів, які з ними працюють.

Суспільство підтримує сім’ї  різними способами, надає допомогу та підтримку залежно від життєвих ситуацій. Допомогу та пораду можна отримати в муніципальних службах у справах дітей та сім’ї, від організацій та асоціацій, а також від церковних парафій та інших релігійних об’єднань.

Lastensuojelu.info оновлено

—-

Lastensuojelun Keskusliitto on julkaissut lastensuojelu.info -sivustosta ukrainankielisen version helpottaakseen Suomeen tulleiden ukrainalaisten tiedon saantia lapsiperheille suunnatusta tuesta.

Lastensuojelu.info -sivustolta löytyy sosiaalihuollon ja lastensuojelun tuen lisäksi tietoa varhaisesta tuesta, kuten varhaiskasvatuksesta ja neuvolasta sekä perhekeskusten palveluista. Sivusto helpottaa tuen löytämistä ja kertoo, mistä apua voi pyytää silloin, kun perhe sitä tarvitsee. Se kuvaa konkreettisin esimerkein tilanteita, joissa avun tarvetta voi esiintyä ja kertoo kattavasti, millä eri tavoilla Suomessa yhteiskunta tukee perheitä. Sivustolta löytyy tietoa myös siitä, mihin lastensuojelu Suomessa perustuu, mitkä lait sitä säätelevät ja miten se toimii, ja se pitää sisällään lastensuojelun sanaston eri kielillä.

Lastensuojelun Keskusliiton ylläpitämä Lastensuojelu.info -sivusto uudistettiin keväällä 2022. Nyt sivustosta on julkaistu ukrainankielinen versio. Sivuston tavoitteena on tarjota oikeaa ja ajantasaista tietoa suomalaisesta lastensuojelujärjestelmästä sekä lapsiperheiden palveluista sekä osaltaan torjua väärän tiedon leviämistä eri maista Suomeen tulleiden ihmisryhmien keskuudessa.